Τριπτόλεμος, Δήμητρα καὶ Περσεφόνη

Ἀττικὴ ἐρυθρόμορφη στάμνος ἀπὸ τοὺς Βόλσκους (ῥωμαϊκὰ Vulci), 480 π.Χ.
Εἰκονίζεται ἡ ἀναχώρησις τοῦ Τριπτολέμου μὲ τὴν Δήμητρα καὶ τὴν Περσεφόνη.

Τριπτόλεμος, Δήμητρα καὶ  Περσεφόνη

Ἡ Δήμητρα, θεὰ τῆς Γεωργίας, ἐδίδαξε τὴν τέχνη τῆς γεωργίας στὸν Τριπτόλεμο, ἔτσι ὥστε νὰ μπορῇ νὰ μεταδόσῃ τὶς γνώσεις του καὶ νὰ διαδάξῃ τοὺς Ἕλληνες τὴν φύτευση καὶ τὴν συγκομιδὴ τῶν καλλιεργειῶν.

Ὁ Τριπτόλεμος, ὑπὸ τὴν προστασία τῆς Δήμητρος καὶ τῆς Περσεφόνης, ὑπερίπτατο σὲ ὅλην τὴν περιοχή, ἐπάνω σὲ πτερωτὸ ἇρμα, γιὰ νὰ ἐκπληρώσῃ τὴν ἀποστολή του.

Museo della Badia di Vulci. 

Ἐλευθερία Κωνσταντίνου

(Visited 210 times, 1 visits today)
Leave a Reply