Γιὰ νὰ …«προστατευθοῦν» ἀπὸ ἐμᾶς τὰ σπίτια μας, οἱ πολιτικοί μας «σφάζονται»!

Γιὰ νὰ ...«προστατευθοῦν» ἀπὸ ἐμᾶς τὰ σπίτια μας, οἱ πολιτικοί μας «σφάζονται»!Σφάζονται ὅλοι οἱ πολιτικοὶ γιὰ τὸ ποιὸς θὰ προστατύσῃ τὰ σπίτια ἀπὸ τὰ κόκκινα δάνεια καὶ τοὺς πλειστηριασμούς.
Φυσικὰ μόκο γιὰ τὶς περιουσίες ποὺ θὰ ἀπαλλοτριώση τὸ κράτος γιὰ νὰ πληρωθοῦν αὐτὰ τὰ δάνεια.

Οἱ ἀποταμιευτὲς στὸ ἐκτελεστικὸ ἀπόσπασμα κυριολεκτικά.
Ὁ Κέυνς θὰ ἦταν εὐτυχισμένος ἂν ζοῦσε.
Φανταστεῖτε μόνον τὶ εἴδους ἠθικὴ ἐξαπλώνεται στὸν κόσμο, ὅταν τιμωρεῖται ὁ ἀποταμιευτὴς καὶ ἐπιβραβεύεται τὸ χρέος.

Συναλλακτικὰ ἤθη χειρότερα καὶ ἀπὸ αὐτὰ τῆς μαφίας.
Ὁ Κεϋνσιανισμὸς εἶναι μιὰ οἰκονομικὴ τραγῳδία καὶ μιὰ κοινωνικὴ πανούκλα!

Μαραμῆς Εὐθύμης

φωτογραφία

(Visited 120 times, 1 visits today)
Leave a Reply