Τὸ πρόγραμμα «διάσωσις» ἦταν ἕνα τεράστιο …λουκέτο!!!

Τὸ πρόγραμμα «διάσωσις» ἦταν ἕνα τεράστιο ...λουκέτο!!!Τὸ πιὸ ἀθόρυβο κούρεμα καταθέσεων διεξάγεται ἐδῶ καὶ πέντε χρόνια.
Μὲ ἀνήθικους, ἀντισυνταγματικοὺς καὶ ληστρικοὺς φόρους κατάσχουν τοὺς λογαριασμοὺς τῶν Ἑλλήνων.

Πρόκεται γιὰ ἐν ἐνεργείᾳ ἐκκαθάριση πρὶν τὸ λουκέτο.
Αὐτὸ ἢταν τὸ πρόγραμμα διασώσεως.

Μαραμῆς Εὐθύμης

φωτογραφία

(Visited 134 times, 1 visits today)
Leave a Reply