Ἤ τὰν ἤ ἐπὶ τᾶς.

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν διαταγὴ ποὺ εἶχε δώσει στοὺς ἂνδρες τῆς μεραρχίας του, ὁ Διοικητὴς Ὑποστράτηγος Χαρ. Κατσιμῆτρος. Ἤ τὰν ἤ ἐπὶ τᾶς.

Ἡ διαταγὴ λέει μὲ λίγα λόγια ὃτι ἒλεγαν καὶ οἱ Σπαρτιάτισσες μάνες στὰ παιδιά τους ὃταν πήγαιναν στὸν πόλεμο …
Ἢ ΤΑΝ Ἢ ΕΠΙ ΤΑΣ…

Χλόη

(Visited 144 times, 1 visits today)
Leave a Reply