Ὁμίλησε κάποιος γιά ἀστέγους;

Ὁμίλησε κάποιος γιά ἀστέγους;Ἀνεκοίνωσε ὁ ὑπουργὸς κ. Μουζάλας ὅτι τὸ κράτος θὰ πληρώνη τὰ ἐνοίκια καὶ τοὺς λογαριασμοὺς 20.000 διαμερισμάτων καὶ οἰκιῶν, ποὺ θὰ ἐγκατασταθοῦν οἰκογένειες «προσφύγων»!!

Ὁμίλησε κάποιος γιά ἀστέγους;

Ἀπάντησις τῶν ΜΜΕ: Τὰ χρήματα θὰ τὰ δόση ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσις
-Ἀνταπάντησις: Καί γιά τόν Ἕλληνα ἄστεγο, ἄνεργο, φτωχό; Γιατί γιά α’τυόν δέν ζητοῦσε ἐλεημοσύνη ἡ κυβέρνησις ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωσιν; Αὐτός δέν εἶναι ἄνθρωπος δηλαδή;

Τί λέτε κι ἐσεῖς κύριε Μουζάλα μου;

Παναγιώτης Μαρίνης

(Visited 268 times, 1 visits today)
Leave a Reply