Ὁ ἰδανικὸς σοσιαλιστικὸς παράδεισος…

Ὁ ἰδανικὸς σοσιαλιστικὸς παράδεισος...Ἡ Ἑλλάδα μετατρέπεται σὲ ἔναν ἰδανικὸ σοσιαλιστικὸ παράδεισο.
Χωρὶς ἀτομικὴ ἰδιοκτησία, μὲ ποινικοποιημένη τὴν ἐργασία καὶ τὴν ἐπιχειρηματικότητα ὀδεύει στὴν γῆ τῆς ἐπαγγελίας τοῦ Μᾶρξ. Κοινὴ ἰδιοκτησία τοῦ τίποτα.

Ποιός ἦταν ὁ στόχος τοῦ κεντρικοῦ σχεδιασμοῦ γιά φθηνό δανεικό χρῆμα στόν λαό;
Ἡ ἀπόκτησις ἰδιοκτησίας καὶ πλούτου ἀπὸ ὅσους δὲν εἶχαν.

Ποιό εἶναι τό ἀποτέλεσμα;
Νὰ μὴν ἀποκτήσουν κάτι οἱ μὴ ἔχοντες καὶ νᾶ χάσουν τὸν ὅποιο πλοῦτο καὶ τὴν ἰδιοκτησίαποὺ  κατεῖχαν οἱ μεσαῖες παραγωγικὲς τάξεις τῶν ἀποταμιευτῶν .

Αὐτὰ ἔχει ὁ σοσιαλισμός.
Ἐξίσωσις στὴν φτώχεια καὶ στὴν ἀθλιότητα. 

Μαραμῆς Εὐθύμης
ἀπὸ ἐδῶ  κι ἐδῶ

φωτογραφία

(Visited 137 times, 1 visits today)
Leave a Reply