Τὸ Ἰσραὴλ καταγγέλλει τὴν ISIS γιὰ τὴν κατάῤῥιψιν τοῦ ἀεροσκάφους καὶ ἡ προκήρυξις τῶν ἰσλαμιστῶν.

Συνεργαζόμενη ὁμάδα μὲ τὸ ISIS ἰσχυρίζεται ὅτι ἔκανε ἐπίθεση μὲ ρουκέτες στὸ Ἰσραήλ!!!

GAZA
IslamicState (ISIS) Afflicted Sheikh Omar Hadid Brigade Claims Rocket Attack On Israel.

Οἱ Ἰσραηλινοὶ ἔδωσαν ἤδη τὸ βουνὸ ἀπὸ τὸ ὁποῖο οἱ ἰσλαμιστὲς εἶχαν στήση ἐνέδρα.
Εἶναι τὸ ὅρος Jabal Halal μὲ ὐψόμετρο 900 μέτρων (3.000 πόδια)!!!

Ἐκεῖ κτυπήθηκε τὸ ῥωσσικὸ ἀεροσκάφος.
Γιὰ τοὺς Ἰσραηλινοὺς δὲν ὑπάρχει ἄλλη πιθανότητα πέραν τῆς καταῤῥίψεως.Τὸ Ἰσραὴλ καταγγέλλει τὴν ISIS γιὰ τὴν κατάῤῥιψιν τοῦ ἀεροσκάφους καὶ ἡ προκήρυξις τῶν ἰσλαμιστῶν.1

 

map carta

Ἡ προκήρυξις τῶν ἰσλαμιστῶν γιὰ τὴν κατάῤῤιψη τοῦ ῥωσσικοῦ ἀεροσκάφους.

Πηγὲς στὸ ῥωσσικὸ Τουίτερ, ποὺ ἀπηχοῦν τὶς θέσεις τοῦ ῥωσσικοῦ Ὑπουργείου Ἀμύνης, ἀναφέρουν:
«Ἡ ἀντίδρασις τῆς Ῥωσσίας, σὲ περίπτωση ποὺ ἐπιβεβαιωθοῦν οἱ ἰσλαμικὲς διακηρύξεις, θὰ εἶναι τέτοια, ποὺ οὐδέποτε ἔχει βιώσει στὸ παρελθὸν ἡ ἀνθρωπότης.»
Τὸ Ἰσραὴλ καταγγέλλει τὴν ISIS γιὰ τὴν κατάῤῥιψιν τοῦ ἀεροσκάφους καὶ ἡ προκήρυξις τῶν ἰσλαμιστῶν.2

 

twimg

via M. P.

(Visited 141 times, 1 visits today)
Leave a Reply