Νὰ …Ζμπρώξουμε!!!

Νὰ ...Ζμπρώξουμε!!!Εἶπε κάποιος σὲ ὁλοκάθαρα σλαβοελληνικά: «Ὅλοι μαζζζὺ νὰ ζμπρώξουμε μπροστά»……..
Ἄχ αὐτοὶ οἱ σλαβο-τουρκικοὶ ἦχοι……
Ζ, ὅπως ζμπρώχνω, κόΖμος, καὶ τὰ ΤΖ ὅπως ταξι-τζῆς, φορτηγα-τζῆς, κουλουρα-τζῆς, μπογια-τζῆς.……

«Ὅλοι μαζζζὺ νὰ ζμπρώξουμε μπροστά», «γιὰ νὰ μὴν ἐκτθουν τὰ …»,  εἶπε ὁ κ. Μπάχαλος πρωθυπουργό.
Δὲν τὸν ἄφηναν οἱ καταλήψεις νὰ μάθῃ ἑλληνικά!
Ἀλλά μήπως ἔμαθε κάποιαν ἄλλη γλῶσσα καί δέν τό καταλάβαμε;

Ὅμως αὐτὰ εἶναι τὰ «ἑλληνικά» ποὺ μαθαίνουν στὰ σχολεῖα σήμερα.
Ἔτσι ἔχουν κατακρεουργήσει τὴν γλῶσσα μας οἱ ἐθνοφονιᾶδες!
Καὶ ὅπως καὶ ὅ,τι σπείραμε θὰ θερίσουμε, ἔτσι καὶ τὸ ἔθνος αὐτὸ ἠδυνήθη νὰ ὑπάρχῃ μέχρι τὸ παρόν, ἔστω καὶ ἀνάπηρο, μέσῳ τῆς λαλιᾶς του… Τῆς αἰωνίας καὶ μοναδικῆς του γλώσσης!!!
Τώρα χάνουμε κι αὐτό!!!

Ὀλύμπιος Τρύφων

εἰκόνα

(Visited 231 times, 1 visits today)
Leave a Reply