Je suis Κ-Α-Θ-Ι-Κ-Ι

Je suis Κ-Α-Θ-Ι-Κ-Ι
Οἱ Ῥῶσσοι τὰ «ἔχουν πάρει κρανίο» μὲ τὴν συμπεριφορὰ τοῦ «σατυρικοῦ» περιοδικοῦ «Charlie Hebdo» στὸ θέμα τῆς ἀεροπορικῆς τραγωδίας μὲ τὸ ῥωσσικὸ ἐπιβατικὸ ἐπάνω ἀπὸ τὸ Σινᾶ…

Καὶ μὲ τὸ δίκιο τοὺς ΦΥΣΙΚΑ, γιατὶ δὲν σατύρισε παγκοσμίως τὴν περυσινὴ τραγωδία στὰ γραφεῖα τοῦ περιοδικοῦ….

Ἀντίθετα, οἱ Ῥῶσσοι ἦταν ἀπὸ τοὺς πρώτους ποὺ ἄφησαν ἕνα λουλοῦδι στὶς ἐκδηλώσεις μνήμης γιὰ τὰ θύματα τοῦ περιοδικοῦ!!

Πρέπει ἑπομένως νὰ εἶσαι πολὺ μεγάλο ΚΑΘΙΚΙ γιὰ νὰ ἀνταποδίδῃς μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο  τὸν σεβασμὸ ποὺ σοῦ ἀπέδωσαν οἱ ἄλλοι…

Τὸ χρήσιμον

Je Suis Scumbag: Charlie Hebdo Mocks Victims of Russian Plane Crash
…because what’s funnier than 220 people falling from the sky? Hardy har har.

Democracy’s favorite illustrated periodical “Charlie Hebdo” is famous for drawing stupid comics that make people angry. So of course this brave band of Frenchpeople had to mock the 220 victims of the recent Russian plane crash in Egypt. According to Russia’s REN TV:

“The first caricature shows flying bodies and the aircraft wreckage falling on a terrorist. The text under the caricature says: “Russian aviation intensifies its bombings,” the TV channel reported.
Ha-ha. Get it?

Russia Insider

(Visited 349 times, 1 visits today)
Leave a Reply