Μνημόνιον σκλαβιᾶς

Μνημόνιον σκλαβιᾶςΤὸ μνημόνιο εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς σχεδιάσθηκε προκειμένου νὰ ὁδηγήσῃ τὸ ἑλληνικὸ κράτος σὲ πλῆρες ἀδιέξοδο καὶ τὴν ἑλληνικὴ κοινωνία σὲ ἐφιαλτικὴ ἀπελπισία.
Μὲ προφανὴ λόγο νὰ ξεπουληθῇ ὅ,τι ἔχει μεγάλη ἀξία.

Αὐτὰ ἦταν τὰ σχέδια πρὶν τὴν ὕπαρξη τοῦ μνημονίου.
Ἡ κλοπὴ τῶν εἰσοδημάτων μέσῳ τῆς παράνομης καὶ ἀντισυνταγματικῆς τάχα φορολογίας, εἶναι μεθοδευμένη δήμευσις τῆς περιουσίας τῶν Ἑλλήνων!

Ἀλέξιος Ῥαφαηλίδης

(Visited 79 times, 1 visits today)
Leave a Reply