Ὁ Ἄνθρωπος εἶναι λογικὸ ζῶον…

Ὁ Ἄνθρωπος εἶναι λογικὸ ζῶον...

 Ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἕνα λογικὸ ζῶο.
Τοὐλάχιστον ἔτσι μᾶς ἔχουν πεῖ.

Καθ΄ ὅλην τὴν διάρκεια τῆς ζωῆς μου ἔχω ψάξει ἐπιμελῶς γιὰ στοιχεῖα ὑπὲρ αὐτῆς τῆς δηλώσεως.
Μέχρι στιγμῆς δὲν εἶχα την καλὴ τύχη νὰ τὸ διαπιστώσω…»

 “Man is a rational animal. So at least we have been told. Throughout a long life I have searched diligently for evidence in favor of this statement. So far, I have not had the good fortune to come across it.”
Bertrand Russell

Βάσια Ζαριφοπούλου

(Visited 184 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ὁ Ἄνθρωπος εἶναι λογικὸ ζῶον…

  1. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ … ΣΥΝΙΣΤΟΥΝΤΩΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΥΝΗΓΟΡΕΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟ ΤΟΥ BERTRAND RUSSELL .
    DR A

Leave a Reply