Ὁ παράνομος ΧΑΔΑ τῆς Τριπόλεως

Τρίπολις.
Ὁ παράνομος ΧΑΔΑ τοῦ Παυλῆ…

Ἅγιος Βλάσσης, σήμερα Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2015, ὥρα 4:15 μ.μ..

Μέσα στὰ σκουπίδια… Μέσα στὰ ἔλατα…

Ὁ παράνομος ΧΑΔΑ τῆς Τριπόλεως5 Ὁ παράνομος ΧΑΔΑ τῆς Τριπόλεως4

Τὸ μέρος (τόπος «μεταφορτώσεως» κατὰ τὶς δηλώσεις τοῦ δημάρχου) ποὺ δὲν θὰ εἶχε ΟΥΤΕ γόπα, τὸν …Μάιο!!!!

Γέμισε τὸ νταμάρι καὶ φτιάχνουν δρόμο ἐπάνω στὸ βουνὸ τῶν ...σκουπιδιῶν!!!

Γέμισε τὸ νταμάρι καὶ φτιάχνουν δρόμο ἐπάνω στὸ βουνὸ τῶν …σκουπιδιῶν!!!

Ὁ παράνομος ΧΑΔΑ τῆς Τριπόλεως3 Ὁ παράνομος ΧΑΔΑ τῆς Τριπόλεως2 Ὁ παράνομος ΧΑΔΑ τῆς Τριπόλεως1

Γιούλη

 

(Visited 54 times, 1 visits today)
Leave a Reply