Τὸ ἀπόλυτον αἶσχος τοῦ ΧΑΔΑ Τριπόλεως

Ὥρα 4:15 ἐχθὲς τὸ ἀπόγευμα.
Πῆγα στὸν Ἅγιο Βλάσση (!!!), νὰ βγάλω φωτογραφίες στὸν χῶρο ποὺ ἐναποτίθενται τὰ σκουπίδια τῆς Τριπόλεως.
(Γιὰ ὅσους θυμοῦνται ἀναφέρομαι σὲ αὐτὸν τὸν χῶρο, γιὰ τὸν ὁποῖον ὁ Παυλῆς – καὶ ὄχι ὁ κύριος Δήμαρχος- ἔλεγε πὼς τὸν Μάιο τοῦ 2015 ΔΕΝ θὰ ὑπῆρχε οὔτε γόπα (!!!) γιατὶ ἦταν χῶρος μεταφορτώσεως, τάχα!!!)
Ἕνα αὐτοκίνητο, μάρκας RENAULT, ἦταν ἐκεῖ, μὲ ἕναν νεαρὸ μέσα.

Ἄφησα τὸ αὐτοκίνητό μου ἔξω ἀπὸ τὸν χῶρο ποὺ ἔχει τὸ STOP  καὶ μπῆκα μὲ τὰ πόδια στὸν σκουπιδότοπο…
Τὸ ἀπόλυτο Αἶσχος…

Τὸ ἀπόλυτον αἶσχος τοῦ ΧΑΔΑ Τριπόλεως
Ὅταν ἔφευγα ὁ τύπος ἦλθε καὶ μὲ στρίμωξε μὲ τὸ αὐτοκίνητο (τοῦ ὁποίου ἔχω τὶς πινακίδες) στὸν χωματόδρομο καὶ μὲ ἐπιθετικότατο ὕφος μὲ ἀπείλησε ἐπειδὴ ἤμουν – λέει – σὲ ἰδιωτικὸ χῶρο, ποὺ …ἀπαγορεύεται ἡ φωτογράφισις!!!
Τοῦ ζήτησα νὰ φωνάξῃ τὴν ἀστυνομία καὶ ἀπήντησε πὼς δὲν τὸν νοιάζει νὰ τοῦ πάω καὶ τὰ ΜΑΤ!!!
Ὅταν τοῦ εἶπα νὰ κυττάζῃ τὴν δουλειὰ γιὰ τὴν ὁποία πληρώνεται, καὶ αὐτὴ δὲν ἦταν σίγουρα ὁ ἐκφοβισμὸς τῶν πολιτῶν, ποὺ πηγαίνουν σὲ ἕναν χῶρο ἐνοικιασμένο μὲ ΔΙΚΑ τους λεφτά, ὅπως καὶ αὐτὰ μὲ τὰ ὁποῖα ὁ ἴδιος πληρώνεται καὶ τοῦ τόνισα πὼς ἡ ἀπαγόρευσις τῆς φωτογραφίσεως γίνεται μὲ εἰδικὲς ἄδειες καὶ σημάνσεις σὲ στρατιωτικοὺς χώρους ΜΟΝΟΝ ἤ σὲ Μουσεῖα καὶ ἐκκλησίες καὶ δὲν μπορεῖ ὁ καθένας νὰ λέῃ ὅ,τι τοῦ ἔλθει…
…ἔφυγε ἀπὸ τὸν δρόμο μου, ἀφοῦ μὲ φωτογράφισε, μαζὺ μὲ τὸ αὐτοκίνητό μου!!!
Τὸν ῥώτησα ἐὰν θέλῃ νὰ τοῦ δόσω καὶ τὴν ταὐτότητά μου νὰ φωτογραφήσῃ, τοῦ εἶπα τὸ ὄνομά μου ἀλλὰ ΔΕΝ μοῦ εἶπε τὸ δικό του ὄνομα…
Φωτογραφησα τὸ αὐτοκίνητό του.

Ἀμέσως μετὰ πῆγα στὴν ἀστυνομία καὶ ζήτησα νὰ καταγραφῇ τὸ συμβάν, δίνοντας καὶ τὴν φωτογραφία τοῦ αὐτοκινήτου τοῦ …λεβέντη!!!

Γιούλη

Υ.Γ. Ἤμουν μὲ ἄλλο ἄτομο ἐκεῖ ἐπάνω. Ὅπως κάνω πάντα ὅταν ἀνεβαίνω στὸν σκουπιδότοπο!!! Δὲν θέλω νὰ σκεφθῶ τὶ ἐννοοῦσε ὁ παλληκαρᾶς, ὅταν μοῦ εἶπε πώς: ἄν ξαναπάω ἐκεῖ θὰ μὲ σπάση στὸ ξύλο!!! Λέω νὰ ξαναπάω αὔριο ἤ μεθαύριο, μὲ ἄλλην παρέα. Πιθανὸν καὶ μὲ τὴν ἴδια τὴν ἀστυνομία!!!

 

(Visited 76 times, 1 visits today)
Leave a Reply