Ζητεῖται εἰσαγγελεὺς νὰ σταματήσῃ ἔγκλημα κατὰ πολιτῶν καὶ περιβάλλοντος!!!

Ζητεῖται εἰσαγγελέας γιὰ τοὺς αὐτουργοὺς τοῦ ἐγκλήματος κατὰ τῶν πολιτῶν καὶ τοῦ περιβάλλοντος!!!

Εἰκόνες ἀπὸ τὸν ἅγιο Βλάση, τὸν Δεύτερο παράνομο ΧΑΔΑ τῆς Τριπόλεως, ποὺ δημιούργησε ὁ Παυλῆς, μὲ τὴν σιωπηρὴ συνεργεία τοῦ …«αὐτοκράτορος», ποὺ τώρα, ὡς ἄλλη …ἀθῴα περιστερά, ῥίχνει …«προστίματα»!!!

Γιούλη

Ζητεῖται εἰσαγγελέας γιὰ τοὺς αὐτουργοὺς τοῦ ἐγκλήματος κατὰ τῶν πολιτῶν καὶ τοῦ περιβάλλοντος!!!

Εἰκόνες ἀπὸ τὸν Ἅγιο Βλάση καὶ τὸν παράνομο ΧΑΔΑ, ποὺ δημιούργησε ὁ Παυλῆς, μὲ τὴν σιωπηρὴ συνεργεία τοῦ αὐτοκράτορος, ποὺ τώρα, ὡς ἄλλη …ἀθῴα περιστερά, ῥίχνει …«προστίματα»!!!
Πρόστιμα ῥίχνει ἀλλὰ μέχρι νὰ συγκινηθῇ ὁ νῦν δήμαρχος καὶ νὰ τὰ προφέρῃ σὲ σωστὰ ἑλληνικά, θὰ τοῦ τὸ προσάπτουμε…Ζητεῖται εἰσαγγελεὺς νὰ σταματήσῃ ἔγκλημα κατὰ πολιτῶν καὶ περιβάλλοντος!!!7 Ζητεῖται εἰσαγγελεὺς νὰ σταματήσῃ ἔγκλημα κατὰ πολιτῶν καὶ περιβάλλοντος!!!8 Ζητεῖται εἰσαγγελεὺς νὰ σταματήσῃ ἔγκλημα κατὰ πολιτῶν καὶ περιβάλλοντος!!!9 Ζητεῖται εἰσαγγελεὺς νὰ σταματήσῃ ἔγκλημα κατὰ πολιτῶν καὶ περιβάλλοντος!!!10 Ζητεῖται εἰσαγγελεὺς νὰ σταματήσῃ ἔγκλημα κατὰ πολιτῶν καὶ περιβάλλοντος!!!1 Ζητεῖται εἰσαγγελεὺς νὰ σταματήσῃ ἔγκλημα κατὰ πολιτῶν καὶ περιβάλλοντος!!!2 Ζητεῖται εἰσαγγελεὺς νὰ σταματήσῃ ἔγκλημα κατὰ πολιτῶν καὶ περιβάλλοντος!!!3 Ζητεῖται εἰσαγγελεὺς νὰ σταματήσῃ ἔγκλημα κατὰ πολιτῶν καὶ περιβάλλοντος!!!4 Ζητεῖται εἰσαγγελεὺς νὰ σταματήσῃ ἔγκλημα κατὰ πολιτῶν καὶ περιβάλλοντος!!!5 Ζητεῖται εἰσαγγελεὺς νὰ σταματήσῃ ἔγκλημα κατὰ πολιτῶν καὶ περιβάλλοντος!!!6

Λοιπὸν ἀγαπητοί μας «ἄρχοντες».
Αὐτὸ τὸ αἶσχος εἶναι ΔΙΚΟ σας δημιούργημα, μὲ αὐτόβουλες ἐνέργειες καὶ ἀνοχὴ τῶν ἀρχῶν, ἄν ὄχι μὲ τὴν συνδρομή τους….

Τώρα νὰ βρεῖτε καὶ τὰ λεφτὰ νὰ πληρώσετε τὰ …«προστίματα» ποὺ βάζει ὁ περιφερειάρχης – ποιεὶ τὴν νῆσσαν – γιατὶ ἡ εὐρωπαἱκὴ νομοθεσία καὶ ἡ ἑλληνικὴ προβλέπει πώς:
Ὁ ῥυπαίνων πληρώνει!!!

Κι ἐλπίζουμε μίαν ἡμέρα νὰ ἔλθῃ ἕνας εἰσαγγελέας καὶ νὰ ἐνεργοποιήσῃ τὸν νόμο περὶ περιβαλλοντικῆς ῥυπάνσεως, ποὺ εἶναι κακούργημα, μὲ ὅ,τι αὐτὸ συνεπάγεται γιὰ τοὺς αὐτουργοὺς τοῦ ἐγκλήματος…

ὀρθολογικά

(Visited 69 times, 1 visits today)
Leave a Reply