Ἔως καὶ ἀντιαρματικοὺς πυραύλους παρέδωσαν οἱ ΗΠΑ στὴν ISIS!!!

Το Κονγκρέσο ενέκρινε και παρέδωσε μέχρι κι …αντιαρματικούς πυραύλους στους μισθοφόρους τρομοκράτες…
Αυτούς που επιτέθηκαν σε αθώους πολίτες, αντί στην Ελίτ και στους τυράννους που μας κυβερνούν.

Ἔως καὶ ἀντιαρματικοὺς πυραύλους παρέδωσαν οἱ ΗΠΑ στὴν ISIS!!!1

Ἔως καὶ ἀντιαρματικοὺς πυραύλους παρέδωσαν οἱ ΗΠΑ στὴν ISIS!!!2

Ο συστημένος τρόμος είχε μοναδικούς παραλήπτες τους πολίτες, οι οποίοι είναι έτοιμοι πλέον ψυχολογικά να πληρώσουν όσο-όσο στους τυράννους για να πολεμήσουν το …«κακό».

Σίγμα

(Visited 100 times, 1 visits today)
Leave a Reply