Μονάς βιοαερίου;

Αὐτὸ τὸ αἶσχος, ποὺ ἐπέβαλαν μὲ τὸ ἔτσι θέλω κάποιοι ἐπιχειρηματίες,  ὁ …«αὐτοκράτωρ Πελοποννήσου» τὸ ὀνομάζει «μονάδα βιοαερίου» καὶ κάνει τὰ πάντα γιὰ νὰ τὸ «νομιμοποιήσῃ» μὲ κάθε τρόπο…Μονάς βιοαερίου;2

Μονάς βιοαερίου;4

Πόσο ἀνεύθυνοι πιά μπορεῖ νά γίνουν οἱ «ἄρχοντες», ὅταν πρόκειται γιά συμφέροντα βιομηχάνων καί ἐπιχειρηματιῶν;
Καί πόσο προκλητικοί;;;

Μονάς βιοαερίου;1Μονάς βιοαερίου;3

Ἰδοῦ τὶ προβλέπουν οἱ νόμοι Εὐρώπης καὶ Ἑλλάδος (κάθε ἀναφορὰ σὲ νομοθεσία, σὲ αὐτὸ τὸ ἄρθρο, ἀποτελεῖ τὸ σύνολον τῶν αὐστηρῶν προδιαγραφῶν ποὺ ἐπιβάλλονται γιὰ τὰ βιοαέρια…!!!)

Γιούλη 

(Visited 152 times, 1 visits today)
Leave a Reply