Ἡ προπαγάνδα καὶ τὸ χρῆμα εὔκολα διέλυσαν τὴν Γιουγκοσλαυΐα!!!

Ἡ προπαγάνδα καὶ τὸ χρῆμα εὔκολα διέλυσαν τὴν Γιουγκοσλαΐα!!!Στόχος τῆς προπαγάνδας ἦταν νὰ διχάσουμε τοὺς λαοὺς τῆς Γιουγκοσλαυΐας ὥστε νὰ ἀποσκισθοῦν.
Ἔπρεπε νὰ ὑπάρχῃ ἔνας ἀποδιοπομπαῖος τράγος, στὸν ὁποῖο θὰ ἔπεφτε τὸ ἀνάθεμα.
Ἐπελέγη ἡ Σερβία καθὼς αὐτή, κατὰ κάποιον τρόπο, εἶναι ἡ διάδοχος κατάστασις τῆς Γιουγκοσλαυΐας.

Δόσαμε χρήματα στὸν Στίπε Μέσιτς, στὸν Φράνιο Τούσμαν, στὸν Ἁλὶ Ἰζετμπέκοβιτς, σὲ βουλευτὲς καὶ μέλῃ τῆς γιουγκοσλαυικῆς κυβερνήσεως, σὲ δημοσιογράφους, σὲ στρατηγοὺς τοῦ Γιουγκοσλαυικοῦ στρατοῦ, ἀκόμη καὶ σὲ ὁλόκληρες μονάδες.
Ὁ Ῥάντοβαν Κάραζιτς ἔπαιρνε χρήματα, γιὰ κάποιο διάστημα, ἀλλὰ σταμάτησε νὰ δέχεται χρήματα ὅταν κατάλαβε ὅτι θὰ κατηγορηθῆ γιὰ ἐγκλήματα πολέμου ποὺ ἔγιναν στὴν Βοσνία.

Ὅλο αὐτὸ κατευθύνετο ἀπὸ τὴν ἀμερικανικὴ κυβέρνηση.

Confession of a CIA Agent: They gave us millions to dismember Yugoslavia

Εὐθύμης Μαραμῆς

(Visited 164 times, 1 visits today)
Leave a Reply