Αὐτὸ τὸ κεραμίδι εἶναι ἡ Ἀξιοπρέπειά μας…

Αὐτὸ τὸ κεραμίδι εἶναι ἡ Ἀξιοπρέπειά μας...Εἶχες (ἤ μπορῇ καὶ ἀκόμα νὰ ἔχῃς) μιὰ Μάννα ποὺ κουβαλοῦσε τούβλα, γιὰ νὰ κτίσῃ ὁ Πατέρα ποὺ εἶχες (ἤ ἀκόμα μπορῇ νὰ ἔχῃς) τὸ αὐθαιρετάκι σας, γιὰ νὰ βάλῃ ἡ οἰκογένεια τὸ κεφάλι κάτω ἀπὸ μία στέγη, ὅπως συνήθιζαν νὰ λὲν οἱ «παλαιοί»…
Κι ἐκεῖ ποὺ κτίζατε νὰ κι ὁ μπατσᾶκος, βασιλικότερος τοῦ βασιλέως, νὰ σὲ τραβᾷ στὰ τμήματα, γιατὶ ἡ κλεψιὰ μπορεῖ νὰ ἦταν παράπτωμα, ἀλλὰ τὸ κτίσιμο ἦταν ὅλα τὰ λεφτὰ τοῦ παραπτώματος, σὲ ἕνα κράτος ὀπερέτα, ἀπὸ τὰ παλαιὰ τὰ χρόνια, ποὺ αὐτὸ σὲ ὁδηγοῦσε σὲ αὐθαιρεσίες…

Κι ἀργότερα… ὅταν τὸ αὐθαιρετάκι τὸ νομιμοποίησαν, γιατὶ ἤθελαν φράγκα κάτι ταμεῖα, ποὺ τὰ εἶχαν ἀδειάση αὐτοιὶ ποὺ σὲ κυνηγοῦν μία ζωή, ἐσὺ τὸ πλήρωσες κανονικά…
Καὶ νὰ plus τὸ ΙΚΑ…
Καὶ νὰ plus οἱ ἐφορίες…
Καὶ νὰ plus οἱ δικηγόροι καὶ συμβολαιογράφοι… Ἦλθες κι ἔγινες φτωχαδάκι κι ὁ βασικὸς «χορηγός» αὐτοῦ τοῦ κράτους ὀπερέτα…
Καὶ ἀφοὖ καθάρισες (ἔτσι νόμιζες τοὐλάχιστον) ἔρχεται τὸ συνεπέστατο στὴν ξεφτίλα κράτος-ὀπερέτα καὶ σοῦ λέει: «Δῶσε ξανὰ κάτι φόρους ἀπὸ τὰ παλαιά… Δῶσε ΕΝΦΙΑ στὸ διηνεκές… Κι ἅμα χρωστᾷς λόγῳ παραπλεύρου οἰκονομικῆς ἀπωλείας στὴν ἐφορία, στὴν τράπεζα ἤ ὅπου ἀλλοῦ, δῶσε καὶ τὸ σπιτάκι σου…»

Ὁπότε τί σοῦ μένει ἄραγέ νά κάνῃς;
Οσο γιὰ αὐτὸν ποὺ θὰ κάνη τὴν «βίζιτα» γιὰ νὰ στὸ πάρῃ, δὲν εἶναι ἀμέτοχος στὸ παιχνίδι τῆς ἀπαλλοτριώσεως τῆς μοναδικῆς σου περιουσίας ποὺ κληρονόμησες ἀπὸ τὰ καρκινοφεῦγα γερόντια σου… (ἤ καὶ ποὺ ἀκόμη… καρκινογονοῦν…)
Εἶναι αὐτὸς ποὺ τὰ «παίρνει» ἀπὸ τοὺς κλέφτες γιὰ νὰ στὰ πάρῃ καὶ νὰ τὰ δόσῃ σὲ ἐκείνους, διασφαλίζοντας τὸ μεροκαματάκι του!!!
Ἀλήθεια, σέ τί διαφέρει ἀπό τούς μισθοφόρους τῆς «λεγεώνας τῶν ξένων»;…

Στεῖλε τον στὸν διάολο μὲ τὸν τρόπο ποὺ ξέρεις!!!
Γιατὶ μάγκα μου αὐτὸ ποὺ ἔχεις νὰ «σκεπάζεσαι» ἀπὸ τὶς βροχὲς καὶ τοὺς ἥλιους δὲν εἶναι ἁπλᾶ ἕνα περιουσιακὸ κληροδότημα ἀπὸ τὰ γερόντια σου…
Εἶναι Ἀξιοπρέπεια, ὁ Ἱδρώτας, τὸ Αἷμα, τὸ Δικαίωμα στὴν Ζωή, ποὺ σοῦ ἔκαναν δῶρο τὰ γερόντια σου!!!

Χάρης Καφετζόπουλος

εἰκόνα

(Visited 259 times, 1 visits today)
One thought on “Αὐτὸ τὸ κεραμίδι εἶναι ἡ Ἀξιοπρέπειά μας…

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Αὐτὸ τὸ κεραμίδι εἶναι ἡ Ἀξιοπρέπειά μας… | Klik. News

Leave a Reply