Δημοπρατεῖται σπανιότατον νόμισμα, τὸ ὁποῖον ΔΕΝ θέλει νὰ γνωρίζῃ τὸ ὑπουργεῖον Πολιτισμοῦ!

Ἄγνωστες πληροφορίες ἀπὸ ἕνα νόμισμα γιὰ τὸ ὁποῖο ἀδιαφορεῖ τὸ ὑπουργείο Πολιτισμοῦ…
Στὸν ἀρχαῖο Ὀπούντα Λοκρίδος καλλιεργοῦσαν… καλαμπόκι καὶ γνώριζαν τὰ μαργαριτάρια…
Γράγει ὁ συγγραφέας κ. Γ. Λεκάκη…Δημοπρατεῖται σπανιότατον νόμισμα, τὸ ὁποῖον ΔΕΝ θέλει νὰ γνωρίζῃ τὸ ὑπουργεῖον Πολιτισμοῦ!1

Ἕνα ἀσημένιο νόμισμα τοῦ Ὀποῦντος τῆς Λοκρίδος στὴν Φθιώτιδα (στατήρ, βάρους 12,19 γραμμαρίων καὶ διαμέτρου 23,5 χιλιοστῶν, τοῦ 360-338 π.Χ.), κρύβει πολλὰ μυστικά…
Τὸ νόμισμα ἀναγράφει σαφῶς «ΟΠΟΝΤΙΩΝ» καὶ στὴν ἄλλη ὄψι του εἰκονίζει τὸν Αἴαντα τὸν Λοκρό, γυμνό, ἀλλὰ μὲ κράάος, σπαθὶ καὶ ἀσπίδα, διακεκοσμημένη μὲ ἔναν γρύπα… Στὰ πόδια του ὑπάρχει ἕνα σπασμένο δόρυ…

Δὲν θὰ τὰ πῶ ὅλα…
Μόνον ὅσα μοῦ ἐπιτρέπει ἡ ἔκτασις τῆς στήλης…
Εἰκονίζει κεφάλι τῆς θεᾶς Δήμητρος, ποὺ φορᾶ  στεφάνι ἀπὸ φύλλα… ζειᾶς, τοῦ εἴδους ποὺ πολὺ μεταγενέστερα εἴπαμε…καλαμπόκι.
Μά καλά, ἐγνώριζαν τό καλαμπόκι οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες; Καὶ ἐὰν ναί, τότε γιατί τό λέμε… ἀραβόσιτο. Δηλαδὴ. «ὁ σῖτος τῶν Ἀράβων» πού, τάχα, εἰσήχθη στὴν Ἑλλάδα τὸ… 1600 μ.Χ. ἀπὸ τὴν Βόρειο Ἀφρική…

Πρὶν βιαστεῖτε νὰ ἀπαντήσετε, σᾶς λέω πὼς ὑπάρχουν κι ἄλλες εἰκονογραφικὲς ἀποδείξεις γιὰ καλλιέργεια καὶ γνώση τοῦ καλαμποκιοῦ στὴν ἀρχαία Ἑλλάδα… Μὰ τὸ… καλαμπόκι «κατάγεται ἀπὸ τὴν ἀμερικανικὴ ἤπειρο», μᾶς λένε, «ὅπου ἤδη τὸ 3.500 π.Χ. τὸ καλλιεργοῦσαν οἱ Ἴνκας, οἱ Μάγια καὶ οἱ Ἀζτέκοι»…

Ὑπενθυμίζω πὼς ἡ θέα Δήμητρα ἐδίδαξε τὴν καλλιέργεια τῶν ἀγρίων φυτῶν ποὺ ἡμέρεψε… Ἐξ αἰτίας ὀνομάσθηκαν… δημητριακά! Καὶ ὅλα αὐτὰ συνέβησαν στὴν Ἐλευσῖνα, πρὸ 50.000 χρόνων, τοὐλάχιστον… Καὶ ἀπὸ τὸ Ῥάριον Πεδίον «πέταξαν» ἄγγελοί της καὶ ἐδίδαξαν τὴν γεωργία σὲ ὅλην τὴν Γῆ…

Ὄσο γιὰ τὴν ἐτυμολογία του, λένε, πὼς προέρχεται ἀπὸ τὴν… ἀλβανικὴ… kalambok ἢ τὴν… ἰταλική… calambochi ἢ τὴν… τουρκική… kalembek!
άά, καλά… δέν σκέφθηκε κάποιος ὅτι ἴσως καί νά ἐτυμολογεῖται ἐκ τῶν ἑλληνικῶν λέξεων καλάμι + βέκος (= ἄρτος
> μπουκιά)!..

Τέλος, στὸ ἐν λόγῳ νόμισμα, ἡ θεὰ φορᾶ τρίκλινο ἐνώτιο (σκουλαρίκι) καὶ ἔχει στὸ στῆθος της κρεμαστὸ κόσμημα ἀπό… μαργαριτάρια…
Μά καλά, ἐγνώριζαν τά μαργαριτάρια οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες;
Ἐπισήμως, «οἱ Ἕλληνες ἐγνώρισαν τὰ μαργαριτάρια στὴν… Περσία κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἐκστρατείας τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου» [1]…
Μά, τὸ νόμισμα εἶναι παλαιότερο τῆς ἐκστρατείας τοῦ Παμμεγίστου τῶν Ἑλλάνων!…

Μετὰ ἀπ’ αὐτὴν τὴν ἁπτή, ἱστορικὴ καὶ γραπτὴ ἀπόδειξι, παρακαλῶ νὰ διορθωθοῦν φυτολογικὲς ἐγκυκλοπαίδειες, ἐτυμολογικὰ λεξικὰ καὶ ἱστορικὰ στοιχεῖα γιὰ τὴν κοομηματοποιία στὴν ἀρχαία Ἐλλάδα…
Καὶ τὸ κεφάλι τὸ ἴδιο τῶν ἀνιστορήτων συγγραφέων τους…

Τὸ νόμισμα δημοπρατεῖται στὶς 14 Δεκεμβρίου.
Προλαβαίνει τὸ ὑπνοπαθὲς ὑπ. Πολιτισμοῦ τῆς Ἐλλάδος νὰ σταματήσῃ τὸν διασυρμὸ τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ…

Δημοπρατεῖται σπανιότατον νόμισμα, τὸ ὁποῖον ΔΕΝ θέλει νὰ γνωρίζῃ τὸ ὑπουργεῖον Πολιτισμοῦ!2

Γιῶργος Λεκάκης

(Visited 372 times, 1 visits today)
Leave a Reply