Ἐλευθερία λόγου;

Χαρακτηριστικὸ δεῖγμα γραφῆς τοῦ μισέλληνος Νίκου Δήμου.

Ἐλευθερία λόγου;

Τὸ πρόβλημα μὲ τὸν Δήμου καὶ ἀναλόγους εὐρωλιγούρηδες, δὲν εἶναι οἱ ἀσυναρτησίες καὶ ἡ χολὴ ποὺ βγάζουν κατὰ τῆς πατρίδος τους.
Τὸ πρόβλημα εἶναι πὼς ἀρνοῦνται στὴν ἀντίθετη ἄποψη νὰ ὑπάρχῃ, καθὼς μὲ τὸν περιβόητο πλέον «ἀντιρατσιστικὸ νόμο» θέλουν νὰ κλείσουν στὴν φυλακὴ ὅσους, γιὰ παράδειγμα, ἀρνοῦνται τὸ ὁλοκαύτωμα, ἐνᾦ θέλουν οἱ ἴδιοι νὰ λὲν ὅ,τι γουστάρουν.

Τὸ θέμα μας σαφῶς δὲν εἶναι ἂν ἰσχύῃ τὸ ὁλοκαύτωμα ἡ οἱ «σφαγές» κατὰ τῶν ἀθῴων Γερμανῶν, ποὺ νόμιζαν πὼς θὰ κάνουν περίπατο στὴν Κρήτη.
Τὸ θέμα μας εἶναι ξεκάθαρα ἡ ἐλευθερία τοῦ νὰ λέῃ ἀκριβῶς ὁ καθένας τὴν ἄποψή του, ὅποια καὶ ὅσο ἀκραία καὶ νὰ εἶναι αὐτή.
Πρᾶγμα τὸ ὁποῖο οἱ ὁμοϊδεάτες τοῦ κυρίου Δήμου ἀρνοῦνται στοὺς ἀντιπάλους τους.

Εὐθύμης Μαραμῆς

(Visited 156 times, 1 visits today)
Leave a Reply