Ἡ …λαμπρὴ πορεία τοῦ Φραγκίσκου Ῥαγκούση!!!

Η λαμπρή πορεία της αφρόκρεμας του Δικηγορικού κόσμου…

Ἡ ...λαμπρὴ πορεία τοῦ Φραγκίσκου Ῥαγκούση!!!5

Ἡ ...λαμπρὴ πορεία τοῦ Φραγκίσκου Ῥαγκούση!!!1 Ἡ ...λαμπρὴ πορεία τοῦ Φραγκίσκου Ῥαγκούση!!!4 Ἡ ...λαμπρὴ πορεία τοῦ Φραγκίσκου Ῥαγκούση!!!3 Ἡ ...λαμπρὴ πορεία τοῦ Φραγκίσκου Ῥαγκούση!!!2

Θεσσαλική, μας μέθυσε και αυτό το σφηνάκι

Η Ανώνυμος «Θεσσαλική Οινοπνευματική» εταιρεία ιδρύθηκε το 1919 από ποτοποιούς της Θεσσαλίας με δραστηριότητες την παραγωγή καθαρού και φωτιστικού οινοπνεύματος και αποσταγμάτων οίνου.
Το 1934 εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Εξελίχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου της και μέχρι το 1982 κατείχε το 15% περίπου της εγχώριας αγοράς οινοπνεύματος.

Με την από 30-6-1996 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως και με τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού, ο σκοπός της εταιρείας διευρύνθηκε με την επεξεργασία, παραγωγή και εμπορία πάσης φύσεως αγροτικών προϊόντων.
Επίσης με την από 30-6-1997 απόφαση της Τακτικής Γεν. Συνελεύσεως της εταιρείας και τροποποίηση του καταστατικού ο σκοπός της εταιρείας διευρύνθηκε με την δυνατότητα ενασχολήσεωης της εταιρείας με ξενοδοχειακές τουριστικές και κατασκευαστικές επιχειρήσεις

Η μετοχή της Θεσσαλικής στο Χρηματιστήριο στις 31-12-1996 ήταν στις 69 δρχ, έχοντας υποχωρήσει από τις 7000 δρχ που βρισκόταν το 1995 μετά από μια επιτυχημένη αύξηση κεφαλαίου όπου είχε πραγματοποιηθεί με μετρητά στις 800 δρχ. Είναι ακόμη νωπές οι μνήμες της καταρρεύσεως της μετοχής, με κολλητά πλαφόν του -8%, ώσπου κάποια στιγμή άνοιξε κάνοντας πράξεις μόλις προσεγγίστηκαν οι 800 δρχ, για να διολισθήσει μετέπειτα περαιτέρω έως και τις 69 δρχ.

Στα επόμενα 2,5 χρόνια η μετοχή άρχισε την ανοδική της πορεία και κατέληξε στις 719 δρχ. την 2-7-99 ημέρα κατά την οποία ανεστάλη η διαπραγμάτευσή της με απόφαση του προέδρου του ΧΑΑ.

Στον ισολογισμό του 1997 εμφάνιζε μικρή κερδοφορία ύψους 116 εκατ. δρχ. αν και είχε στην πραγματικότητα ζημιές, ενώ δεν υφίστανται επαρκή στοιχεία σχετικά με το πού χρησιμοποιήθηκαν κεφάλαια ύψους 1,21 δισ. δρχ., που άντλησε η εταιρεία το 1998 από την κεφαλαιαγορά μέσω αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου.
Η εταιρεία παρουσίασε μηδενικές πωλήσεις στις χρήσεις 1998 και 1999 και ζημιά 140 και 720 εκατ. δρχ. αντίστοιχα.
Οι ενοποιημένες καταστάσεις παρουσιάζουν για τις χρήσεις 1998, 1999 πωλήσεις 606 και 486 εκατ. δρχ αντίστοιχα, ενώ οι ζημιές ήταν 40 εκ και 885 εκ δραχμές.

Κατά την διάρκεια του 1999 η εταιρεία έκανε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 4,840 δις δραχμές, ενώ ο συνολικός αριθμός μετοχών έχει φτάσει στα 66 εκατ. Οι μέτοχοι της εταιρείας υπερβαίνουν τις 8.000.

Ο ορκωτός λογιστής κατά την δημοσίευση των Ισολογισμών είναι καταπέλτης για την εταιρεία. «Σεντόνια” παρατυπιών καταγράφει, αλλά ουδείς δίνει σημασία. Ουδείς προβληματίζεται και το παίγνιο καλά κρατεί.
 

7 Μαρτίου 1999
Στις 666 δρχ ανεστράφη η ξέφρενη πορεία της μετοχής. Αν κάποιος διαβάσει τα σχόλια των ορκωτών ελεγκτών στον ισολογισμό της, θα κάνει τον σταυρό του.

25 Απριλίου 1999
Η μετοχή προσεγγίζει την τιμή των 350 δρχ, κινούμενη πτωτικά.

23 Μαΐου 1999
Στις 458 δρχ η μετοχή. Έχει αρχίσει εκ νέου να κινείται έντονα ανοδικά.
Στο ξημέρωμα της 01 Ιουλίου 1999 η μετοχή βρίσκεται στις 719 δρχ και το Χρηματιστηριακό της μέλλον φαίνεται αισιόδοξο, όμως:
Η ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ Α.Ε με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου η οποία ενεκρίθη από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την συνεδρίασή του της 1ης Ιουλίου 1999, αναστέλλεται προσωρινά, λόγω της καταθέσεως από την Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, αιτήσεως διενέργειας εκτάκτου διαχειριστικού ελέγχου της εταιρείας για τις καταγγελλόμενες με την αίτηση παραβάσεις του νόμου, και για λόγους προστασίας του επενδυτικού κοινού και διασφαλίσεως της καλής λειτουργίας της αγοράς.

11/02/2001
Η 19η τακτική ανακρίτρια, K. Μπουρμπούλια κάλεσε σε απολογία τα Δ.Σ. του ΧΑΑ και της Ε.K. που αντιμετωπίζουν κατηγορίες για παράβαση καθήκοντος, σε βαθμό πλημμελήματος. Συγκεκριμένα κλήθηκαν να απολογηθούν ο πρώην πρόεδρος του ΧΑΑ και τα μέλη του Δ.Σ. Θεόδ. Πανταλάκης, Ηλ. Στασινόπουλος, Ευθ. Γκατζώνας, Γ. Βλαχάκης, Λ. Δεπόλας, Α. Θεοδωρίδης, Π. Αλεξάκης και Ι. Βουράκης, καθώς και ο πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. της Ε.K.

 Η κλήση σε απολογία αποφασίστηκε για αδικήματα που αφορούν στην εισηγμένη εταιρεία «Θεσσαλική» οι μετοχές της οποίας δεν διαπραγματεύονται στο ταμπλό του ΧΑΑ από τις 2 Ιουλίου του 1999.

Για την ίδια υπόθεση αντιμετωπίζουν κατηγορίες για απάτη σε βαθμό κακουργήματος οι κ. Φραγκίσκος Ραγκούσης πρόεδρος, Σταύρος Παπασταύρου γενικός διευθυντής και Γ. Αλβανός αντιπρόεδρος της εταιρείας.
Η ανακριτική αρχή έχει σχηματίσει έναν ογκώδη φάκελο για την υπόθεση της Θεσσαλικής, ο οποίος περιλαμβάνει αναλυτική έκθεση ειδικών εμπειρογνωμόνων που τεκμηριώνει μεταξύ άλλων παραποίηση οικονομικών στοιχείων της επιχειρήσεως.
Συγκεκριμένα εμφανίζεται ότι η εταιρεία παρουσιάζει θετική καθαρή θέση αν και είναι αρνητική σε ύψος μεγαλύτερο των 2 δισ. δρχ.
Στις 3 Μαρτίου 2003 μέτοχοι που εκπροσωπούν το 26% της εταιρείας ζητούν διαχειριστικό έλεγχο

Η εταιρεία κινδυνεύει να μείνει και χωρίς παραγωγικό βραχίονα, αν εκκαθαρισθεί η «Μεταλλικά Νερά Νιγρίτας». Η εταιρία ΟΙΝΟΒΟ θυγατρική της Θεσσαλικής και βασικός μέτοχος της «Μεταλλικά Νερά Νιγρίτας» με την από 29/08/2002 αίτησή της στο Εφετείο Θεσσαλονίκης ζητά να τεθεί η «Μεταλλικά Νερά» σε καθεστώς ειδικής εκκαθαρίσεως.
Η αίτηση η οποία θα εκδικασθεί στις στις 26/05/2003, εδράζεται σε οφειλές 2,54 εκατομ. ευρώ, πλέον τόκων υπερημερίας από τις 31/12/2001, της «Μεταλλικά Νερά Νιγρίτας», προς την μητρική της ΟΙΝΟΒΟ, οφειλές που ξεπερνούν το 51% των συνολικών υποχρεώσεών της παρέχοντας έτσι την δυνατότητα στην ΟΙΝΟΒΟ να ζητήσει την εκκαθάρισή της.

Οι συνολικές οφειλές της «Μεταλλικά Νερά Νιγρίτας» ανέρχονται στο ποσό των 4,5 εκατ. ευρώ. και γιγαντώθηκαν κατά την διάρκεια του 2001 καθώς στο τέλος του 2000 οι συνολικές υποχρεώσεις της ανέρχονταν σε 800 εκ. δρχ για να φθάσουν στο τέλος του 2001 στο 1,8 δις δρχ με τα συνολικά ίδια κεφάλαια να παραμένουν σταθερά στα 448 εκατ. δρχ.

Σήμερα είναι άγνωστη η τύχη της εταιρείας. Οι έντονες αντιδράσεις των θιγομένων μετόχων, μάλλον δεν είχαν το επιθυμητό αποτέλεσμα για αυτούς. Η μη αποτελεσματικότητα και η καθυστερημένη επέμβαση των χρηματιστηριακών αρχών υπήρξε άλλη μια μαχαιριά στην καρδιά του επενδυτικού ακτιβισμού.
Ωστόσο οι τυχών καθυστερήσεις των Αρχών δεν μπορούν να δώσουν συγχωροχάρτι σε όλους αυτούς που τοποθετήθηκαν σε εταιρείες που εξ αρχής ήταν γνωστό ότι αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλα προβλήματα, δημιουργώντας ερωτήματα για την δυνατότητα επιβιώσεώς τους.

πηγή

(Visited 179 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ἡ …λαμπρὴ πορεία τοῦ Φραγκίσκου Ῥαγκούση!!!

  1. Οι καλες συνεργασίες με τους κατάλληλους ανθρώπους αποτελούν το εχέγγυον για μια ακριβοδίκαιη μελλοντική αντιμετώπιση και ευτυχή κατάληξη της “υπόθας”
    απο ένα έντιμο…. δικαστικό σώμα.
    Μηπως θα έπρεπε να φανταστούμε ποιός συστήνει πελάτες στους συνηγόρους;
    Στον υπόκοσμο, όλοι ξέρουν την αλήθεια αλλα κανείς δεν την αποκαλύπτει για ευνόητους λόγους.

Leave a Reply