Σχέδιον «ἀναπτύξεως» σημαίνει στὴν πραγματικότητα καταστροφὴ τῆς οἰκονομίας!!!

Σχεδόν 1 ευρώ στο λίτρο είναι το μερίδιο του κράτους από την τιμή που πληρώνουμε για τα καύσιμα κινήσεως.

Σχέδιον «ἀναπτύξεως» σημαίνει στὴν πραγματικότητα καταστροφὴ τῆς οἰκονομίας!!!2

Η υπερφορολόγηση των καυσίμων επιβαρύνει τρομακτικά το κόστος παραγωγής και μεταφοράς των Ελληνικών προϊόντων, ώστε να μην είναι πλέον ανταγωνιστικά, ούτε καν στην τοπική αγορά.

Σχέδιον «ἀναπτύξεως» σημαίνει στὴν πραγματικότητα καταστροφὴ τῆς οἰκονομίας!!!1

Δεν χρειάζεται μυαλό για να συνειδητοποιήσουμε ότι η καταστροφή της Ελληνικής παραγωγής είναι ένας από τους στόχους τους, που όμως, ως αδίστακτοι οικονομικοί δολοφόνοι, βαφτίζουν το έγκλημα …σχέδιο «αναπτύξεως».

Σίγμα

(Visited 95 times, 1 visits today)
Leave a Reply