Ὁ …«παράδεισος» Γκουλὰγκ εἶναι ἐδῶ…

Ὁ Παράδεισος ΓΚΟΥΛΑΓΚ…….

Ὁ ...«παράδεισος» Γκουλὰγκ εἶναι ἐδῶ...

Ἕνας χάρτης τοῦ Ἀρχιπελάγους, ἀπὸ τὸν Παναγιώτη Μαρίνη.

Γιὰ  νὰ μὴν ξεχνᾶμε δηλαδή.

Γκουλάγκ, ἀπὸ τὰ ῥωσσικὰ Glavnoye Upravleniye ispravitelno-trudovyh Lagerey = Γενικὴ Διεύθυνσις Ἀναμορφωτικὼν Στρατοπέδων Ἐργασίας), δηλώνει τὸ σύστημα τῶν σοβιετικῶν στρατοπέδων ἐργασίας στὸ ὁποῖο εἴχαν ἐγκλειστῆ ἐκατομμύρια ἄνθρωποι, μὲ τὸν τίτλο ἀντιφρονοῦντες! Ἐκεῖ ἔπρεπε οἱ «« ἀντιφρονοῦντες» νὰ διαπαιδαγωγηθοῦν σοσιαλιστικά, μὲ καταναγκαστικὴ ἐργασία, ἀπὸ τὴν ὁποία ἐλάχιστοι ἐπεβίωσαν.
Αὐτὰ τὰ στρατόπεδα ἦσαν ἁπλωμένα σὲ ὅλη τὴν Σοβιετικὴ Ἕνωση, καὶ ἀποτελοῦσαν τὸ ἀπέραντο Ἀρχιπέλαγος (Σολζενίτσιν) τῆς βαρβαρότητος τοῦ κομμουνισμοῦ.

Ὁ Σολζενίτσιν, ποὺ ἐβίωσε ὁ ἴδιος τὸν παράδεισο τῆς κομμουνιστικοποιήσεως, ἀναφέρει ὅτι «περίπου σαράντα μὲ πενήντα ἐκατομμύρια ἄνθρωποι κλείστηκαν στὸ Ἀρχιπέλαγος μὲ βαρειὲς ποινές».

Οἱ κρατούμενοι γέμισαν τὸ Γκουλὰγκ σὲ τρία κυρίως κύματα: τὸ 1929-1932, τὸ 1936-1938, ὅταν οἱ ἐκκαθαρίσεις τοῦ Στάλιν εὑρίσκοντο στὴν μεγαλυτέρα τους ἔξαρση, καὶ τὰ πρῶτα χρόνια ἀμέσως μετὰ τὸν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς χωρικοὺς ποὺ εἶχαν συλληφθῆ κατὰ τὴν κολεκτιβοποίηση, μὲ τὴν κατηγορία ὅτι ἀπέκρυπταν προϊόντα, γιὰ τὸ Γκουλὰγκ ἔπαιρναν ὡραῖο εἰσιτήριο διαφωνοῦντες διανοούμενοι, μέλη ἐθνικῶν ὁμάδων ὕποπτα γιὰ ἔλλειψη νομιμοφροσύνης, μέλη φατριῶν, ποὺ εἶχαν χάση τὴν δύναμή τους στοὺς κόλπους τοῦ Κομμουνιστικοῦ Κόμματος τῆς ΕΣΣΔ, ταξειδιῶτες κατηγορούμενοι γιὰ συνωμοσία μὲ ξένες κυβερνήσεις ὅσο εὑρίσκοντο στὸ ἐξωτερικό, ἀκόμη καὶ οἱ Σοβιετικοὶ αἰχμάλωτοι πολέμου, ποὺ ἐπέστρεψαν στὴν χώρα μετὰ τὸ 1946.
Ἦταν ὁ νέος θαυμαστὸς κόσμος,  ποὺ εὐστόχως εἶχε περιγράψη ὁ Ὤργουελ, τὸν ὁποῖο, καλὴ τῇ τύχῃ, ἀπέφυγε ἡ Ἑλλάδα, καὶ τώρα θέλουν νὰ φέρουν οἱ νεο-κομμουνιστές.

Παρὰ τὰ μεταπολεμικὰ προβλήματα ἡ Ἑλλάδα ἦταν καὶ εἶναι μιὰ συγκριτικὰ ἐλεύθερη χώρα, τόσο ἀφελῶς ἐλεύθερη, ποὺ ἀφήνει τοὺς ὁπαδοὺς τοῦ Γκουλὰγκ νὰ δροῦν ὅπως θέλουν!

Τρύφων Ὀλύμπιος

(Visited 188 times, 1 visits today)
One thought on “Ὁ …«παράδεισος» Γκουλὰγκ εἶναι ἐδῶ…

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Τά καλά τῆς δημοκρατίας; | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply