Γιὰ μία πραγματικὰ καλὴ χρονιά…!!!

Γιὰ μία πραγματικὰ καλὴ χρονιά...!!!Εὐχόμαστε Καλή Χρονιὰ 2016!

Νὰ ξαστερώσῃ μὲ ἡγέτες πατριῶτες καὶ ὄχι δοσιλόγους ὑπαλλήλους διαχειρίσεως τοῦ ταμείου τῆς κλεπτοκρατίας ποὺ ἔχουν καθήσει στοῦ λαοῦ τὸν σβέρκο.
Νὰ παύσῃ ἡ χώώρα νὰ συνεχίζῃ νὰ πορεύεται μέσῳ ἀποσόσεως δικαιοσύ
νης «ἀλὰ κάρτ», μὲ καρπαζοεισπράκτορες κομματικοὺς νάνους οἱ ὁποῖοι μὲ ἐξόφθαλμη ὑποτέλεια στὰ ἀφεντικά τους ἐκτελοῦν πειθήνεια ἐντολὲς τοῦ εὐρωπαϊκοῦ διευθυντηρίου.
Νὰ παύσῃ ἡ μετατροπὴ τῆς Ἑλλάδος σὲ «χωματερή» ἐξανδραποδισμένου κυριολεκτικὰ πληθυσμοῦ.
Νὰ λογοδοτήσουν τὰ λιμπεραλιστικὰ ἀνδρείκελα, αὐτὲς οἱ προγραμματισμένες μαριονέτες τῆς Νέας Τάξεως Πραγμάτων ποὺ:

  • Ὑποθήκευσαν τὸ μέλλον τῶν ἑπομένων γενεῶν.
  • Ἐκποίησαν τὸν δημόσιο πλοῦτο τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ.
  • Ὑποθήκευσαν τὴν ἰδιωτικὴ περιουσία τῶν Ἑλλήνων.
  • Καταλήστευσαν τὰ δημόσια ταμεῖα.
  • Καταλήστευσαν τὰ ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα.
  • Διέλυσαν κυριολεκτικὰ τὸν ἱερὸ χῶρο τῆς παιδείας.
  • Θεσμοθέτησαν τὴν ἀναξιοκρατία.

Καὶ ἄλλα πολλὰ ὧν οὔκ ἔσται τέλος…
Καὶ ἡ Ἑλλάδα νὰ συνεχίσῃ νὰ ζῇ καὶ μετὰ τὰ 4.000 περασμένα χρόνια.
Ἀλλ᾽ ἔσται ταῦτα ἐὰν Θεὸς ἐθέλῃ.

Ἀλέξιος Ῥαφαηλίδης

(Visited 152 times, 1 visits today)
Leave a Reply