Πότε σταματᾶ ὁ χορός τῆς …ἀρκούδας;

Πότε σταματᾶ ὁ χορός τῆς ...ἀρκούδας;Ἂν σηκώσῃς μία ἀρκούδα νὰ χορέψῃ, δὲν εἶναι πλέον στὸ χέρι σου πότε θὰ τελειώση ὁ χορός, ἀλλὰ στὴν ἀρκούδα!!!

Παλαιὰ ῥωσσικὴ παροιμία

Ὁ Ποῦτιν ἔδωσε ἐντολὴ στὶς Ῥωσικὲς Ἔνοπλες Δυνάμεις καὶ στὶς μυστικὲς ὑπηρεσίες νὰ προστατεύσουν τὸν Κουρδικὸ λαὸ ἀπὸ τὴν ἀπειλὴ τῆς Τουρκίας, ποὺ ἀπείλησε νὰ τοὺς ἐξαλείψῃ ὅλους.

Παράλληλα ὁ Ὑπουργὸς Ἀμύνης τῆς Ῥωσσίας δήλωσε ὅτι ἔχουν ἐντοπισθεῖ ἄλλα 12.000 βυτιοφόρα καὶ φορτηγὰ τοῦ ISIS ποὺ διακινοῦν κλεμμένο πετρέλαιο ἀπὸ περιοχὲς τοῦ Ἰρὰκ καὶ τῆς Συρίας!!!

Καὶ μὲ τὸν ῥωσσικὸ ἐνεργειακὸ γίγαντα Gazprom Neft νὰ σχεδιάζῃ τὴν πρώτη ἀνιχνευτικὴ γεώτρηση στὸ Ἰρακινὸ Κουρδιστὰν τὴν ἑπομένη χρονιά, αὐτὴ ἡ ἀναφορὰ λέει ὅτι ὁ Ποῦτιν ἔδωσε ὁδηγίες πώς, ἡ κλοπὴ πετρελαίου ἀπὸ τὴν Τουρκία  μὲ τὴν βοήθεια τοῦ ISIS ἀπὸ τὸ Ἰρὰκ καὶ τὴν Συρία, εἶναι στὴν οὐσία τὸ ἴδιο πρᾶγμα, σὰν νὰ κλέβῃ ἡ Τουρκία πετρέλαιο ἀπὸ τὴν Ῥωσσικὴ Ὁμοσπονδία!!!

Παπανικολάου Σωτήρης

Putin Vows To Protect Kurds In Turkey As War Of The Century Looms

Russian President Vladimir Putin has authorised the Russian military and intelligence community to protect Kurdish people against the threat of Turkey – who have threatened to “cleanse” all Kurds

Putin issued the order to protect the Kurds under the authority of Article 87 of the Russian Constitution – which states that Putin is the Supreme Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Russian Federation.

Whatdoesitmean.com reports:

With Turkey now being named as a “belligerent hostile threat” to the Federation in this conflict, this report further explains, President Putin in issuing his order also cited the Turkish governments material and financial support of Islamic State terrorists as evidenced by the MoD discovering this week 12,000 oil tankers and trucks on the Turkey-Iraq border carrying stolen petroleum wealth legally owned by Iraq and Syria.

And with Russian energy giant Gazprom Neft planning to drill its first exploratory oil well in Iraq Kurdistan next year, this report says, President Putin’s order notes that Turkey’s stealing of Iraqi and Syrian oil with the assistance of Islamic State terrorists is, in fact, the same thing as stealing from the Federation.

Gravely concerning President Putin too, this report notes, is that in Turkey’s attempt to cover up their crimes in supporting these Islamic State terrorists, they have imitated a brutal genocidal attack upon their own Kurdish peoples that has caused over 200,000 of these defenseless minority citizens to flee their homes while Turkish military forces rampage throughout this region—and which has led one Western official in Turkey to warn “Things are reaching a critical point, and it’s not clear where things are heading.”

Siding with Turkey in committing this mass genocide against the Kurdish peoples though, this report continues, is the Obama regime whose State Department spokesman, John Kirby, this past week stated  “while we understand Turkey’s needs to take security measures, it should also take all feasible precautions to protect civilians and to act consistently with its legal obligations”, but failed to order their NATO ally to stop their wanton killing and destruction.

Unlike the Obama regime though, who has sided with their Islamic State terrorist supporting NATO ally Turkey against the Kurdish peoples, this report says, President Putin was more persuaded by Turkey’s pro-Kurdish party leader Selahattin Demirtas, who in his meeting this past week with Foreign Minister Lavrov, revealed all of Turkey’s “dark/evil” secrets—and which immediate afterwards, Turkish Prime Minister Ahmet Davutolgu accused Demirtas of having committed treason.

And of the most shocking information about the murderous “terror-loving” Turkish regime revealed to the Kremlin by Demirtas, this report notes, was his proving the complicity of the Obama regime with Turkey in the shooting down on 24 November of a defenseless Aerospace Forces bomber over Syria—and which MoD spokesman Igor Konashenkov explained by stating:

“This confirms the fact that all information, which we transfer to the American side within the framework of the memorandum, has surely been handed over by the U.S. Air Force command to Turkey’s General Staff.  Thus, on 24 November, when a Turkish fighter jet treacherously attacked our Su-24 bomber with a missile, Turkey’s General Staff was well aware of the time and the area where a pair of Russian bombers would carry out a combat task.”

Also critical to note about President Putin’s war order, this report says, is that prior to his issuing it he presented to the Gulf Cooperation Council (GCC) members Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, and the United Arab Emirates a “grave warning” that should any of them continue in their current war actions supporting either Turkey or the Islamic State they would face immediate Federation retribution.

President Putin’s warning was immediately replied to by the GCC just hours ago with their spokesman, Qatar’s Foreign Minister Khaled bin Mohammad Al Attiyah, stating: “We are currently talking about exchanging information on movement of people and money. The topic of establishing armed forces in the framework of the Saudi-led coalition has not been discussed as of now.  We are trying to concentrate our efforts on fighting against extremist ideology and our Islamic coalition is not working in the sphere of military actions of the US-led coalition.”

As Federation Aerospace Forces continue to obliterate Islamic State sources of oil revenue in Syria, this report concludes, the Obama regime continues to ignore the MoD’s call to share with the US-led coalition information about these terrorists—and which has, strangely, led Russia to begin sharing intelligence about the Islamic State with the Taliban before these ruthless terrorists take over Afghanistan too.

And though not mentioned in this MoD report, if Moscow does support these Kurdish forces in retaliation against these Turkish “backstabbers”, Turkey’s domestic political problems will come to a new level andsubmerge that country into full chaos, especially if President Putin begins supplying Kurd forces with the heavy weapons they’ve requested—which the US intelligence firm Stratfor warned Turkey about with their stating that Russia knows exactly how to push an opponent’s geopolitical buttons.

Or put in its most simplistic terms quoting an old Russian proverb:

“If you invite a bear to dance, it’s not you who decides when the dance is over. It’s the bear.”

ΠΗΓΗ

(Visited 170 times, 1 visits today)
Leave a Reply