Τὸ λὲν καὶ σοσιαλισμό…

Ἡ τιμὴ τοῦ λίτρου σήμερα, στὶς ΗΠΑ, εἶναι περίπου 48 εὐρώλεπτα..
Δύο δολάρια στὸ γαλόνι…

Τὸ λὲν καὶ σοσιαλισμό...

Πληρῶστε μαλᾶκες (μαζύ σας κι ἐγώ) ἐφάπαξ καὶ ἀναδρομικὰ βουλευτῶν…
Οἱ φόροι στὴν Ἑλλάδα (καὶ τὴνσοβιετικὴ εὐρώπη) ἀγγίζουν τὰ 90 εὐρωσὲντς τὸ λίτρο…
Τὸ λὲν καὶ σοσιαλισμὸ (μὲ ἀνθρώπινο πρόσωπο)…

Μαλαμούλης Δημήτρης

 

 

(Visited 207 times, 1 visits today)
Leave a Reply