Διαδηλώνοντας στὴν Γερμανία…

Διαδηλώνοντας στὴν Γερμανία

Τί ἄλλα νέα; Ὅλα καλά;

Διαδήλωσις τοῦ ISIS  στὴν Γερμανία.

Τὸ Χρήσιμον

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply