Ἐμπρός, ἐμπρός…!!!

Ἐμπρός, ἐμπρός...!!!Ἐμπρός! Ἐμπρός!
Ὁ δοῦλος θρηνεῖ ματαίως
ἂν θαραλλέως
δὲν πολεμῇ.

Ὅστις ξιφήρης πέσῃ γενναίως,
αὐτοῦ ὁ θάνατος εἶναι τιμή…
Ἀπὸ τὸν «Θούριο” τοῦ Ραγκαβῆ…

Ἀλέξανδρος Ρῖζος Ραγκαβῆς (27 Δεκεμβρίου 1809 – 16 Ἰανουαρίου 1892)
Φαναριώτης λόγιος, ρομαντικὸς ποιητὴς τῆς Α’ Ἀθηναϊκῆς Σχολῆς, πεζογράφος, καθηγητὴς Ἀρχαιολογίας στὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν καὶ διπλωμάτης…

Ὁλόκληρος ὁ Θούριος ἐδῶ.

Χλόη

(Visited 112 times, 1 visits today)
Leave a Reply