Νά ξυπνᾶμε σιγά σιγά;

Νὰ ξυπνᾶμε… Νὰ ξυπνᾶμε διότι τὸ χάνουμε τὸ μυαλό μας μὲ τὶς τόσες παπαρολογίες ποὺ ἀκοῦμε καὶ βλέπουμε νὰ συμβαίνουν γύρω μας.

«Ἐθνοσωτῆρες» τύπου τΣΥΡΙΖΑ ἐν «βουλῇ  τῶν Ἑλλήνων» λέει.
(Κι ὄχι μόνον τΣΥΡΙΖΑ… ὅλοι τους μία ἀπὸ τὰ ἴδια εἶναι!!!)

Νά ξυπνᾶμε σιγά σιγά;Ἐκεῖ μέσα μπαίνουν ἐκτελῶντας ἐντολὲς καὶ οὐδέποτε γιὰ νὰ ὑπερασπισθοῦν τὰ δικά μας συμφέροντα, τὰ δίκαια καὶ τὰ αὐτονόητα…

Ἄλλως τέ… Καὶ τὸ καμμένο, ποὺ φορᾶ γραβάτα, φυτευτὸ εἶναι.
Οὔτε μὲ οὔτε χωρὶς γραβάτα δῆλα δή, γιὰ νὰ κρίνουμε ἐὰν κάποιος μᾶς κάνει ἤ ὄχι.
Ποὺ δὲν μᾶς κάνει κάποιο ἀπὸ τὰ κουδουνισμένα, ἐφ΄ ὅσον ὅλα τους, ἀπὸ ἀρχῆς, πρῶτα ἀναγνωρίζουν καὶ ὑποστηρίζουν τὸ κατοχικὸ καθεστὼς καὶ μετὰ εἰσέρχονται στὸ κτίριον τῆς βο(υ)λῆς τους.

Εἴδατε κάποιον ἀπό ὅλους αὐτούς νά ἀμφισβητήσῃ τά «δάνεια»*;
Μήπως εἴδατε κάποιον νά ἀμφισβητήσῃ τό καθεστώς δουλοποιήσεώς μας;; Τήν Ἡνωμένη τους Εὐρώπη;
Μήπως κάποιος ἀπό αὐτούς μᾶς γνωστοποίησε τό τί ἀκριβῶς παίζεται πίσω ἀπό τίς βιτρίνες-παραστάσεως τῶν νομομαγειρεμάτων τους;

Ὄχι… Οὐδείς…
Ὅλοι τους στὸ ἴδιο ἔργο κομπάρσοι κι ἐμεῖς χειροκροτητές τους.
Αὐτὸ τὸ κομμάτι, ποὺ θεωρήσαμε δημοκρατία καὶ ποὺ τάχα μου μᾶς ἐκπροσωπεῖ, φθάνει ἐπὶ τέλους στὸ τέλος του.
Τελειώνουμε. Γιὰ λίγο ἀκόμη, ὅσο χρειάζεται δῆλα δὴ νὰ ἀποδομήσουν μέσα τους καὶ οἱ τελευταῖοι φανατικοὶ τὶς πλασματικὲς εἰκόνες, θὰ ὑπάρχη…
…μὰ γιὰ λίγο!!!

Θέλουμε δὲν θέλουμε κι αὐτὸ τὸ τμῆμα τῆς ἱστορίας μας τελειώνει.
Καιρὸς νὰ ξεκινήσουμε μόνοι μας, σιγὰ σιγά, νὰ δομοῦμε σὲ νέες βάσεις ὅλα ἐκεῖνα ποὺ στοιχειοθετοῦν πραγματικὲς κοινωνίες Ἐλευθέρων Ἀνθρώπων.
Ὁ πόλεμος ἔχει ξεκινήσει ἐδῶ καὶ αἰῶνες μὰ τώρα πιὰ φθάνει στὸ πέρας του.

Φιλονόη

* Ἀκόμη καὶ ἡ …«ἐπαναστάτρια» ζωὴ πρῶτα ἀναγνωρίζει τὸ καθεστὼς δανεισμοῦ καὶ μετὰ προχωρᾶ σὲ ἔλεγχο τοῦ ὕψους τοῦ δανεισμοῦ. Τόσο Μπατριῶτες ὅλοι τους!!! 

εἰκόνα

(Visited 147 times, 1 visits today)
One thought on “Νά ξυπνᾶμε σιγά σιγά;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Νά ξυπνᾶμε σιγά σιγά; | GRnea.gr

Leave a Reply