Ὁ τελευταῖος Ἀλφαμίτης τῆς ΕΛΔΥΚ…

Ὁ τελευταῖος Ἀλφαμίτης τῆς Πύλης, τοῦ στρατοπέδου τῆς ΕΛΔΥΚ, ὁ Ἥρωας μάγειρος Στρατιώτης Ἀναστάσιος Κρατημένος!

Ὁ τελευταῖος Ἀλφαμίτης τῆς ΕΛΔΥΚ...

Ἔμεινε στὴν Πύλη, ἐνᾦ μποροῦσε νὰ φύγῃ στὴν ἀπαγκίστρωση, διότι δὲν ἤθελε νὰ ἀφήσῃ μόνον του τὸν τραυματισμένο στὰ πόδα φίλο του Στρατιώτη Θωμᾶ Λύγγο…

Πυροβολοῦσε τὴν μογγολικὴ πλημμυρία, ποὺ εἰσείρχετο στὸ Στρατόπεδο ἀπὸ ὅλες τὶς πλευρές, μέχρι ποὺ τὸ Τόμπσον του σίγησε…

Τὰ ὀστᾶ του ταὐτοποιήθηκαν μαζὺ μὲ αὐτὰ τοῦ Λύγγου, πρὶν μερικὰ χρόνια…

Κωνσταντῖνος Δημητριάδης

(Visited 212 times, 1 visits today)
Leave a Reply