Γλείφοντας …ἐπιβιώνουν!!!

Τὴν ἰδέα μοῦ τὴν ἔδωσε ὁ φίλος Μάκης, ποὺ μοῦ ἔστειλε τὴν σύνθεσιν φωτογραφιῶν τοῦ μπιμπικίου…
Ὅμως τὸ μπιμπίκιον εἶναι ἁπλῶς μία μόνον ἔκφρασις τῆς «πολιτικῆς μας ζωῆς».
Διότι ἁπλῶς αὐτὸς (αὐτο)προβάλλεται περισσότερο καὶ εἶναι κομματάκι καὶ ὑστερικὸς καὶ κομματάκι (ἀντί)ΣΥΡΙΖΑ, λέει, καὶ κομματάκι (Μ)πατριώτης (λέει) καὶ τέλος πάντων μᾶς ἔχει πρήξει μὲ αὐτὰ ποὺ αὐτὸς λέει, ἀλλὰ ποὺ οὐδόλως ἰσχύουν.

Γλείφοντας ...ἐπιβιώνουν!!!Ποιός ξεχνᾶ τόν τσεκουρᾶτο, πού ἐπίσης ἔσπευδε νά …δικτυωθῇ ἀναλόγως;
Ποιός ξεχνᾶ τόν ἀποστόλου, πού ἔφευγε ἀπό τό μΠατΣοΚ, πρό κειμένου νά πάῃ τΣΥΡΙΖΑ;
Μήπως τόν νικολόπουλο; Τήν βαγενᾶ; Τήν τζάκρη;
Ἀπὸ ὅπου κι ἐὰν τοὺς πιάσουμε μᾶς λερώνουν… Μᾶς μολύνουν…
Κι ὅλα αὐτὰ γιὰ νὰ ἐπιβιώσουν αὐτοί… Ἐμεῖς στὸ θυσιαστήριον!!!

Οἱ 229 (κι ὄχι μόνον) ἐθνοπροδότες.

Ὅλοι τους, κι αὐτοὶ ποὺ γλείφουν γιὰ νὰ ἀναῤῥιχηθοῦν, ἀλλὰ κι αὐτοὶ ποὺ τριγυρίζουν ἀνάμεσά τους, σιωπηλὰ μὰ πάντα ἐθνομειοδοτικά, εἶναι τομάρια. Ἀπὸ κάπου τοὺς «κρατοῦν» γερά. Πολὺ γερά.
Ἤ θὰ προσκυνοῦν λοιπόν, γιὰ νὰ μὴν τοὺς ἐξαφανίσουν, ἤ θὰ γλείφουν γιὰ νὰ κρατήσουν τὶς (μὲ τὸ αἷμα μας χρυσοπληρωμένες) καρέκλες τους.

Καὶ μόνον ποὺ τοὺς βλέπουμε εἶναι νὰ ἀηδιάζουμε…
Τόσο σιχαμεροὶ κι ἀνόητοι καὶ μικρόνοες εἶναι…

Φιλονόη

Υ.Γ. Ὁ δημιουργὸς τῆς παραπάνω εἰκόνος ἀποκαλεῖ τὸ μπιμπίκιον ἐθνική μας γλείφτρα. Ἄδικο ἔχει;

εἰκόνα

(Visited 179 times, 1 visits today)
Leave a Reply