Κατέῤῥευσε ἡ ἐπένδυσις στό ISIS;

 Πάει καὶ ἡ ἐπένδυσις τῶν Ἀμερικανοεβραίων στοὺς ἀποκεφαλιστές….

Κατέῤῥευσε ἡ ἐπένδυσις στό ISIS;

Ἀμερικανὸς στρατηγὸς δήλωσε ὅτι οἱ ἀεροπορικὲς ἐπιδρομὲς τῶν Ῥώσσων κατὰ τῶν τρομοκρατικῶν ὁμάδων στὴν Συρία, δυνάμωσαν τὴν κυβέρνηση τοῦ Μπασᾶρ Ἀλ- Ἄσαντ!!!

Παπανικολάου Σωτήρης

US top general Joseph F. Dunford Jr., the chairman of the Joint Chiefs of Staff said on Wednesday that Russian airstrikes against terror groups in Syria have strengthened the government of President Bashar al-Assad.

TBP

(Visited 177 times, 1 visits today)
One thought on “Κατέῤῥευσε ἡ ἐπένδυσις στό ISIS;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Κατέῤῥευσε ἡ ἐπένδυσις στό ISIS; | GRnea.gr

Leave a Reply