Μὲ τόση «ἀναβάθμισιν» δανειζόμεθα ἐλεύθερα!!!

Μὲ τόση «ἀναβάθμισιν» δανειζόμεθα ἐλεύθερα!!!

Δηλαδὴ γιὰ νὰ καταλάβετε τὶ συμβαίνει:
«Ἀναβάθμισε» τὴν πιστοληπτικὴ ἱκανότητα τῆς Ἑλλάδος ἕνας ἄκρως ἀποτυχημένος «ὀργανισμός», πρᾶγμα τὸ ὁποῖον σημαίνει, πὼς μία χωρὰ ποὺ χρωστᾶ δύο ΑΕΠ καὶ εἶναι στὰ πρόθυρα σφαγῆς, κρίνεται θέτικὰ ἀπὸ τὶς «ἀγορές» γιὰ νὰ δανεισθῇ ὥστε νὰ ξεχρεώσῃ!!!

Βρὲ δὲν μᾶς χέζετε λέω ἐγώ…
Μοὺ θυμίζετε τὸ 2014, ποὺ βγαίναμε στὶς ἀγορὲς κι ἐρχόταν ἡ ἀνάπτυξις μὲ τὸν Σαμαρᾶ νὰ μοιράζῃ 500 εὐρά, (κοινωνικὸ μέρισμα- lol)στὶς εὐρωεκλογὲς σὲ κάθε λάθρο.
Οὔστ ῥέ…

Λόγῳ «μεταῤῥυθμίσεων» λέει.
Γιὰ νὰ μὴν τρέφῃ πλέον αὐταπάτες οὐδεὶς εὐρωλιγούρης γιὰ τὸ τὶ σημαίνει μεταῤῥύθμισς γιὰ τοὺς «οἴκους ἀξιολογήσεως» τῶν μνημονίων.
Φόροι, φόροι καὶ μερικοὶ ἀκόμη φόροι ἐπὶ φόρων.

Μποῦφοι!!!

Μαραμῆς Εὐθύμης

εἰκόνα

(Visited 92 times, 1 visits today)
Leave a Reply