Ἡ δίκη γιὰ τὴν διαγραφὴ ἐλευθέρου ἐπαγγελματίος ἀπὸ τὸ ταμεῖο ποὺ τὸν «ἀσφαλίζει»

Ἡ δίκη γιὰ τὴν διαγραφὴ ἐλευθέρου ἐπαγγελματίος ἀπὸ τὸ ταμεῖο ποὺ τὸν «ἀσφαλίζει»2

– Αίτηση για την διαγραφή «αυτοασφαλιζομένου» (δικηγόρου) από τα μητρώα του Κρατικού Συνταξιοδοτικού Φορέα υποχρεωτικής Ασφαλίσεως (Ταμείο Νομικών). Η αίτησή μου εδώ.

Διαγραφὴ ἐλευθέρου ἐπαγγελματίος- Αἴτησις διαγραφῆς

-Η απόφαση του Ταμείου Νομικών με την οποία απερρίφθη  η αίτηση για την διαγραφή μου από τα μητρώα του Ταμείου, εδώ

Διαγραφὴ ἐλευθέρου ἐπαγγελματίος- Ἀπάντησις ταμείου

-Προσφυγή με αίτημα την διαγραφή δικηγόρου από τα μητρώα του Κρατικού Συνταξιοδοτικού Φορέα υποχρεωτικής Ασφαλίσεως (Ταμείο Νομικών). Διεκδίκηση του δικαιώματος ελεύθερης επιλογής Συνταξιοδοτικού Ασφαλιστικού Οργανισμού. Η προσφυγή κατετέθη στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών στις 12/11/2014. Η προσφυγή μου εδώ.

Διαγραφὴ ἐλευθέρου ἐπαγγελματίος – Προσφυγὴ

-Αίτηση για την λήψη μέτρων για την προσωρινή ρύθμιση της καταστάσεως (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων). Αίτημα, να υποχρεωθεί το Ταμείο να αναγνωρίσει ότι, δεν υπάγομαι στην ασφάλιση του «Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ)» ανεξαρτήτως αν είμαι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (ΔΣΑ) και να διαγραφώ από τα μητρώα του, μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση για την αντίστοιχη προσφυγή μου. Η αίτηση για την λήψη μέτρων για την προσωρινή ρύθμιση της καταστάσεως, κατετέθη στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών στις 08/01/2016. Η αίτηση εδώ.

Διαγραφὴ ἐλευθέρου ἐπαγγελματίος – Ἀσφαλιστικὰ προσωρινῆς ῥυθμίσεως

– Τα σχετικά της δικογραφίας έγγραφα, εδώ.

Διαγραφὴ ἐλευθέρου ἐπαγγελματίος – σχετικὰ ἔγγραφα δικογραφίας

Οι κοινωνικοασφαλιστικοί οργανισμοί λειτουργούν στην βάση μιας στρεβλής διαγενεακής αλληλεγγύης που στηρίζεται (αποκλειστικά) στην αρχή των τρεχουσών πληρωμών, δηλαδή οι σημερινοί εργαζόμενοι καταβάλλουν τις εισφορές από τις οποίες χρηματοδοτούνται οι τρέχουσες συντάξεις, μεταξύ δε αυτών και περίπου 2 δισεκατομμύρια τον χρόνο σε συνταξιούχους κάτω των 55 ετών (!!), γεγονός που αναιρεί την αλληλεγγύη των γενεών, δεδομένου ότι δεν διασφαλίζονται διαχρονικά «ίδια οφέλη» για τους μελλοντικούς συνταξιούχους.

Με δεδομένο ότι απέναντι μας έχουμε ένα ανάλγητο κράτος, ένα κράτος – εχθρό του πανταχόθεν βαλλομένου αυτοαπασχολουμένου, η υποχρέωση προσφυγής της γενεάς μας στην Δικαιοσύνη κρίνεται αναγκαία. Η γενεά μας έχει υποχρέωση να διεκδικήσει το αυτονόητο: την διαγραφή μας από τους λεηλατημένους κοινωνικοασφαλιστικούς (δήθεν) οργανισμούς, ούτως ώστε στα πλαίσια των συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων μας, της ελεύθερης αναπτύξεως της προσωπικότητάς μας, της συμμετοχής μας στην οικονομική ζωή της χώρας και το επίσης συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα συνταξιοδοτήσεώς μας, να αναζητήσουμε τον Κοινωνικοασφαλιστικό Οργανισμό της επιλογής μας, με αποκλειστικό κριτήριο την προσδοκία απονομής συντάξεως, ώστε να διασφαλισθεί κατά το δυνατόν η ασφάλεια και η αξιοπρέπεια στην τρίτη ηλικία μας.

Η δημοσίευση των δικογράφων της προσφυγής και της αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων, αποσκοπεί στην διευκόλυνση εκείνων που θα αποφασίσουν να στραφούν δικαστικά κατά των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφαλίσεως, αμφισβητώντας το «δικαίωμα» του κράτους να λεηλατεί την περιουσία τους.

Σύντομα θα έχουμε απόφαση

Ἡ δίκη γιὰ τὴν διαγραφὴ ἐλευθέρου ἐπαγγελματίος ἀπὸ τὸ ταμεῖο ποὺ τὸν «ἀσφαλίζει»1

Η μάχη του ασφαλιστικού, είναι η μάχη της γενεάς μας.

Ἀλαμπάσης Θανάσης
καὶ
Ἀλαμπάσης Θανάσης

(Visited 174 times, 1 visits today)
One thought on “Ἡ δίκη γιὰ τὴν διαγραφὴ ἐλευθέρου ἐπαγγελματίος ἀπὸ τὸ ταμεῖο ποὺ τὸν «ἀσφαλίζει»

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἡ δίκη γιὰ τὴν διαγραφὴ ἐλευθέρου ἐπαγγελματίος ἀπὸ τὸ ταμεῖο ποὺ τὸν «ἀσφαλίζει» | GRnea.gr

Leave a Reply