Τουρκία κατὰ Συρίας μὲ ἀποδείξεις ἀπὸ τὴν Ῥωσσία.

Τουρκία κατὰ Συρίας μὲ ἀποδείξεις ἀπὸ τὴν Ῥωσσία1Πληροφορία ἀπὸ τὸν Θανάση Αὐγερινό.

Βάσει τοῦ παρακάτω ἀποδεικτικοῦ ὑλικοῦ, κατὰ τὸ Ῥωσσικὸ ‘Υπουργεῖο Ἐξωτερικῶν, ἀπὸ τὴν συνοριακὴ γραμμὴ τῆς Τουρκίας, βομβαρδίζονται ἐγκαταστάσεις τῆς Συρίας, ἐντὸς τοῦ Συριακοῦ ἐδάφους.

Ἐὰν εἶναι ἀληθές, τότε συζητᾶμε γιὰ συντονισμένες κινήσεις πλέον κατὰ τῆς Συρίας ἀπὸ τὸ ΝΑΤΟ, τὶς Η.Π.Α. καὶ τὰ μόγγολα, ποὺ …τάχα μου εἶχαν ἀγαθὲς σχέσεις μὲ τοὺς Συρίους.

Τουρκία κατὰ Συρίας μὲ ἀποδείξεις ἀπὸ τὴν Ῥωσσία.2

Γιατί ὁ ἀντισιωνιστής Ἐρντογάν ΔΕΝ βοήθησε τόν ἀντισιωνιστή Ἄσαντ;

Ἰσχύει πάντα τὸ «Δρυὸς πεσούσης…»
Καὶ ἰσχύει πάντα πὼς ὅλοι θὰ πατήσουν αὐτὸν ποὺ φαίνεται νὰ εἶναι ὁ πλέον ἀδύναμος κρίκος σὲ μίαν ἁλυσίδα καταστροφῆς.
Κι ἐπίσης ἰσχύει τὸ ὅ,τι αὐτὰ ποὺ συμβαίνουν στὴν Συρία εἶναι ἁπλῶς αὐτὰ ποὺ θὰ ἀντιμετωπίσουν πολλὲς ἀκόμη χῶρες τοῦ πλανήτου, ὅταν δὲν θὰ ἀποδέχονται πλήρως τοὺς ὅρους τῆς νέας (καὶ παλαιᾶς) τάξεως πραγμάτων.

Φιλονόη

Ἐρωτήματα

Ἔχω ἀπορίες…
Γιατί ὁ ἀντισιωνιστής Ἐρντογάν δέν εἶναι παρέα μέ αὐτόν, τόν Ἄσαντ, πού κτυποῦν οἱ σιωνιστές;
Εἶναι ὁ Ἄσαντ ἀντισιωνιστής; Ὁ Ποῦτιν, ποὺ τώρα τελευταία …κόβεται γιὰ τὴν Συρία, εἶναι ἀντισιωνιστής;
Ἐὰν εἶναι ὁ Ἄσαντ καὶ ὁ Ποῦτιν ἀντισιωνιστές, τότε μέ τί «κρατοῦν» τόν Ἐρντογάν οἱ σιωνιστές γιά νά τόν …σπρώξουν νά κτυπήσῃ αὐτούς πού βάλλονται, φαινομενικῶς, ἀπό τούς σιωνιστές; Ἤ, τότε γιατί τόν …ἔπεισαν νά τούς κτυπήσῃ;
Ἤ, δυστυχῶς…
Ἐὰν τὰ ἐρωτήματά μου εἶναι λογικά, τότε κάποιος, ἤ κάποιοι, παίζουν πολὺ βρώμικα. Καὶ αὐτὸς ὁ κάποιος, ἤ αὐτοὶ οἱ κάποιοι, εἶναι μεγάλα τομάρια… Καὶ δὲν θὰ μείνουν έκεῖ…
Θὰ τὸ ἐκφράσουν κι ἀλλοῦ…
…ὅπως γιὰ παράδειγμα σὲ κάποιους λαοὺς ποὺ τοὺς πίστεψαν!!! Ἴσως ἀκόμη καὶ τοὺς λαούς τους.

Τουρκία κατὰ Συρίας μὲ ἀποδείξεις ἀπὸ τὴν Ῥωσσία.3

Τελικῶς ἐπαναστατοῦμε ἤ …μᾶς «ἐπαναστατοῦν»;

(Visited 156 times, 1 visits today)
Leave a Reply