Ἡ ἀσκήμια τῆς νεοταξιτικῆς αὐτοκρατορίας

Ἡ ἀσκήμια τῆς νεοταξιτικῆς αὐτοκρατορίας

Ἡ νεοτὰξ – ἡ δικτατορία τῶν ἀγορῶν καὶ τῶν τραπεζῶν –
καθὼς ἀπομακρύνεται ἀπὸ τὰ ἑλληνικὰ πρότυπα –
βυθίζεται στὴν βαρβαρικὴ ἀσκήμια!

Ἡ αὐτοκρατορία τῆς νεοτὰξ εἶναι ἄσκημη σὰν ἐφιάλτης.

Ἀνδρέας Φαρμάκις

(Visited 116 times, 1 visits today)
One thought on “Ἡ ἀσκήμια τῆς νεοταξιτικῆς αὐτοκρατορίας

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἡ ἀσκήμια τῆς νεοταξιτικῆς αὐτοκρατορίας | GRnea.gr

Leave a Reply