Πάντα θὰ ὑπάρχουν κάποιοι νὰ γελοῦν εἰς βάρος τοῦ συνόλου…

Καλὰ κάνει ὁ Martin Shkreli καὶ γελᾶ στὶς ἐπικλήσεις τῶν γερουσιαστῶν στὸν ἀνθρωπισμό του καὶ στὸ θεῖο, γιὰ νὰ μειώσῃ τὴν τιμὴ τοῦ φαρμάκου γιὰ τὸ ἔιτζ.

Πάντα θὰ ὑπάρχουν κάποιοι νὰ γελοῦν εἰς βάρος τοῦ συνόλου...

Ὅποιος περιμένει πὼς θὰ ἀλλάξη τὴν συμπεριφορὰ ἑνὸς χρηματοπιστωτικοῦ ζόμπυ μὲ παρακάλια, τοῦ ἀξίζει νὰ περιμένῃ μέχρι τὸ τέλος τοῦ κόσμου.
Αὐτὸ εἶναι καὶ μία ἀπάντησις στοὺς ὀπαδοὺς τῆς ἀτομικῆς ἀλλαγῆς.
Δὲν πρόκειται νὰ ἀλλάξουμε ποτὲ ὅλοι καὶ ποτὲ πρὸς τὴν ἴδια κατεύθυνσιν.
Πάντα θὰ ὑπάρχουν κάποιοι νὰ γελοῦν εἰς βάρος τοῦ συνόλου, ὅσο τοὺς ἐπιτρέπεται νὰ τὸ κάνουν.

Ἀλέξανδρος

 

(Visited 183 times, 1 visits today)
Leave a Reply