Ἀλλάζουν τά γεωπολιτικά σχέδια τῆς περιοχῆς μας;

Ἀλλάζουν τά γεωπολιτικά σχέδια τῆς περιοχῆς μας;

Χρησιμοποιοῦν τὴν οἰκονομικὴ κρίση καὶ τοὺς πρόσφυγες, γιὰ νὰ μὴν ἀσχολούμεθα μὲ τὴν προώθηση τῶν ἀλλαγῶν στὰ γεωπολιτικὰ τῆς περιοχῆς μας.

Τὸ ΝΑΤΟ ὅρισε Τοῦρκο ναύαρχο γιὰ τὶς ἐνέργειες ἐρεύνης καὶ διασώσεως στὸ ἀτύχημα τοῦ ἐλικοπτέρου τοῦ Πολεμικοῦ μας Ναυτικοῦ  μὲ τοὺς  τρεῖς νεκρούς!!!

Παπανικολάου Σωτήρης

εἰκόνα

(Visited 321 times, 1 visits today)
Leave a Reply