Ἐπιχείρησις «ΣΟΦΙΑ»

Ἐπιχείρισις «Σόφια» (ἤ Σοφία;;;):
Τὸ Wikilieaks ἀποκαλύπτει ἀπόῤῤητα στρατιωτικὰ ἔγγραφα γιὰ τὴν Ε.Ε., γιὰ τὴν ἐπιχείρηση ἀνασχέσεως τῶν μεταναστευτικῶν ῥοῶν ἀπὸ τὴν Ἀφρικὴ (κυρίως Λιβύη) ἀλλὰ καὶ τὴν Συρία.

Ἐπιχείρησις «ΣΟΦΙΑ»

Παπανικολάου Σωτήρης

‘Operation Sophia’: WikiLeaks releases classified data on EU military op against refugee flows

(Visited 206 times, 1 visits today)
Leave a Reply