Ἡ ποσοτική χαλάρωσις σύμμαχος τῆς ἀνακάμψεως;

Mario Draghi πρὶν λίγο, κατὰ τὴν ὁμιλία του στὸ μέγαρο τῆς αὐτοκρατορίας, εἶπε πὼς ἡ ποσοτικὴ χαλάρωσις (sic) βοήθησε στὴν ἀνάκαμψη (τήν ποιά;).

Γιὰ νὰ δοῦμε τὰ ἀποτελέσματα μίας ἐρεύνης στὴν Γερμανία.
Ἡ  ποσοτικὴ χαλάρωσις, σύμφωνα μὲ τὴν ἔρευνα τῆς comerzbank, εἶχε τὴν «ἐπιτυχία» ποὺ βλέπετε:

Ἡ ποσοτική χαλάρωσις σύμμαχος τῆς ἀνακάμψεως;

Ἡ ποσοτικὴ χαλάρωσις εἶναι πρόγραμμα «διασώσεως» κυβερνήσεων καὶ κρατικοδίαιτων ἐπιχειρήσεων, μὲ τὰ λεφτὰ τῶν φορολογουμένων.
Τὸ εὐρῶ καὶ ἡ ΕΚΤ εἶναι μία τραγωδία γιὰ τοὺς λαοὺς τῆς Εὐρώπης.
Πρόκειται γιὰ σοβιετικὴ ἕνωση!!!

Μαραμῆς Εὐθύμης

(Visited 95 times, 1 visits today)
Leave a Reply