Τὰ στρατόπεδα συγκεντρώσεως ἦσαν ἐπικίνδυνα …κάποτε γιὰ τὸν Καμμένο!!!

Κι ἐμεῖς, ὡς παρατηρητὲς πλέον τῆς ἀσυνεπείας, τοῦ ψεύδους, τῆς παραπληφορήσεως, τῆς κωλοτούμπας, τοῦ προσκυνήματος καὶ τῆς γυφτιᾶς τους, δὲν γνωρίζουμε ἐὰν πρέπῃ νὰ κλάψουμε ἤ νὰ γελάσουμε.

Καραγκιοζᾶκος; Σκέτο στά τέσσερα προσκυνημένος; Ἀδελφοποιητός τοῦ ἀλεξέι;

Τί νά σᾶς πῶ;
Μὲ αὐτὰ καὶ μὲ τὰ ἄλλα ἔχω ἀρχίσει πλέον νὰ πιστεύω πὼς εἴμαστε ἐν τελῶς στὸν κόσμο μας, ὡς ψηφοφόροι.
Ὄχι διότι ἡ ψῆφος μας ἔχει κάποιαν ἀξία, σὲ ἕνα σύστημα «διακυβερνήσεως» ποὺ δημιουργήθηκε ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ μᾶς κρατοῦν ἐν ὑπνώσει, μὲ σκοπὸ νὰ μᾶς κρατοῦν ἐν …ὑπνώσει!!!
Οὔτε διότι θὰ προβληθοῦν κάποιοι ἄλλοι, πέραν αὐτῶν ποὺ ἔχουν ἤδη ἐπιλεγεῖ  γιὰ νὰ προβάλλονται, ὡς …«σωτῆρες»!!!
Οὔτε διότι θὰ ἀλλάξη κάτι μὲ αὐτὸ τὸ «νομικό» πλαίσιο ποὺ ἀθῳώνει καὶ καλύπτει μὲ ὅλων τῶν εἰδῶν τὶς ἀσυλίες τοὺς πραγματικοὺς ἐγκληματίες…
…Ἀλλὰ διότι λόγῳ κοντῆς μνήμης δίδουμε διαρκῶς πιστώσεις χρόνου σὲ αὐτοὺς ποὺ μᾶς σκοτώνουν, γιὰ νὰ μᾶς ἀποκοιμίζουν καὶ νὰ μὴν …αὐτοκτονοῦμε, τὴν στιγμὴ ποὺ θὰ μπορούσαμε νὰ αὐτοοργανωνόμεθα οὐσιαστικῶς, περιθωριοποιώντας καὶ ἀπομονώντας τὰ σκουπίδια.
Διότι μποροῦμε νὰ τὸ κάνουμε αὐτό, ἐὰν εἴμαστε ἀποφασισμένοι. Τὴν ἀναποφασιστικότητά μας διακρίνουν κι ἐξακολουθοῦν μία χούφτα πράκτορες καὶ ἐξαγορασμένοι νὰ μᾶς ἄγουν ὅπου τοὺς ἐντέλουν τὰ ἀφεντικά τους.

Βλέπετε…
Εἶναι πολὺ δύσκολο νὰ ἀποφασίσουμε πὼς ἡ εὐθύνη εἶναι δική μας.
Διότι ἐὰν ἀποφασίσουμε κάτι τέτοιο, τότε ἡ μοναδική μας διέξοδος εἶναι ἡ ἀνατροπὴ τῶν ἐγκληματιῶν.
Μὰ εἶτε διότι μᾶς τρομάζῃ ἡ εὐθύνη, εἶτε διότι ἀδυνατοῦμε νὰ ἀποφασίσουμε πὼς ἡ θάλασσα εἶναι δίπλα μας, γιὰ νὰ τῆς προσφέρουμε, μὲ …ἀγάπη τὰ σκουπίδια τοῦ πλανήτου, παραμένουμε ἔτσι… Ἀδρανεῖς.

Ὄχι γιὰ πολὺ ἀκόμη…
Ἀλλὰ ἔως τότε θὰ ἔχουμε νὰ ψάχνουμε γιὰ νέους τσιπροκαμμένους καὶ λεβεντοσταύρακες…
Θὰ ξεχνᾶμε τοὺς gapατοσαμαρᾶδες καὶ τοὺς βενιζελοφώτηδες.
Θὰ δίδουμε νέες εὐκαιρίες σὲ κουτσουμπομιχαλολιάκους…
Θὰ κρεμᾶμε ξανὰ καὶ ξανὰ τὶς ἐλπίδες μας στὰ …«παιδιὰ τοῦ λαοῦ», ποὺ στὴν πραγματικότητα εἶναι μία ἄλλη ὄψις τοῦ αὐτοῦ νομίσματος.

Δὲν λέω περαστικά μας, ὡς εὐχή, διότι δὲν πιάνουν οἱ εὐχὲς τέτοιου εἴδους.
Λέω στὰ «περαστικά» μας ὅμως διότι πράγματι θὰ περάσουν αὐτὰ ποὺ βιώνουμε τώρα καὶ  τὰ σκουπίδια θὰ λάβουν αὐτὸ ποὺ τοὺς ἀξίζει πραγματικά.
Μόνον ποὺ ἔως τότε, ἀν τὶ νὰ ἀναλογιζόμεθα τὴν ντροπή μας καὶ νὰ τὴν μετατρέπουμε σὲ κινητήριον δύναμιν, θὰ γλείφουμε τὶς πληγές μας, παρακαλώντας τὰ σαπρόφυτα νὰ μοιράζουν τὸν πόνο μὲ τὸ σταγονόμετρο κι ὄχι μὲ τοὺς κουβάδες.
Κι ἐκεῖ εἶναι τὸ «κλειδί». Θά φθάσουμε στήν ἀνατροπή ἀξιοπρεπεῖς καί ὄρθιοι ἤ θά μᾶς σύρουν τά γεγονότα ἀπολύτως προσκυνημένους καί ἐξαθλιωμένους;

Τὰ στρατόπεδα συγκεντρώσεως ἦσαν ἐπικίνδυνα ...κάποτε γιὰ τὸν Καμμένο!!!

Φιλονόη

εἰκόνα

 

(Visited 115 times, 1 visits today)
One thought on “Τὰ στρατόπεδα συγκεντρώσεως ἦσαν ἐπικίνδυνα …κάποτε γιὰ τὸν Καμμένο!!!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Τὰ στρατόπεδα συγκεντρώσεως ἦσαν ἐπικίνδυνα …κάποτε γιὰ τὸν Καμμένο!!! | GRnea.gr

Leave a Reply