Καί τί καλό μᾶς φέρνει τό ἰσλάμ;

Ἐκ πρώτης ὄψεως καλὸ δὲν φέρνει.
Τὸ ἀντίθετον μάλιστα.
Σκοταδισμός, θεοκρατισμὸς μίσους, φανατισμός…
Ἡ Εὑρώπη τῶν προοδευτικούληδων καὶ τῶν …«πεπολιτισμένων» ἁλώνεται….
Τὰ νομομαγειρέματα, παντοῦ, εἶναι τέτοια ποὺ τὸ ἄδικο βασιλεύει καὶ τὸ δίκαιον διώκεται…
Καί μόνον αὐτά;
Ἀκοῦμε παντοῦ γιὰ βιασμούς, γιὰ σφαγές, γιὰ ἐγκληματικότητα… Πῶς νά βροῦμε τό καλό μέσα σέ ὅλη αὐτήν τήν ἀηδία;

Μά μήπως δέν εἶναι ἀκριβῶς ἔτσι;

Τήν θυμᾶστε αὐτήν τήν εἰκόνα;

Ἡ καλλίτερη κλωτσιά!!!

Ἡ καλλίτερη κλωτσιά!!!

Προσωπικῶς εἶχα ἀηδιάση ἀπὸ τὴν παραπάνω εἰκόνα.
Πρόκειται γιὰ μία Εὐρωπαία, Βορείων χωρῶν, ποὺ μᾶς ἔφερε κάτι ἀπὸ τὸν …«πολιτισμό» της.
Αὐτὸν τὸν …«πολιτισμό» τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης τους, ποὺ θεωρεῖ πολὺ σημαντικότερον τὸ σύμφωνον συμβιώσεως, ἀπὸ τὴν ἐπιβίωσιν τῶν ἰθαγενῶν.
Αὐτὸν τὸν …«πολιτισμό» ποὺ στέλνει κατὰ χιλιάδες τοὺς ἰθαγενεῖς Εὐρωπαίους στὴν αὐτοχειρία.
Αὐτὸν τὸν «πολιτισμό» ποὺ σκοτώνει τὰ …ἄλογα ὅταν γεράσουν καὶ δὲν μποροῦν νὰ τοῦ προσφέρουν τὸ αἷμα τους.
Αὐτὸν τὸν «πολιτισμό» ποὺ καταργεῖ τὴν μητέρα καὶ τὸν πατέρα, ἀλλὰ καὶ τὸν ἄνδρα ἤ τὴνγυναῖκα.
Αὐτὸν τὸν «πολιτισμό» ποὺ θεωρεῖ σημαντικότερες τὶς τράπεζες καὶ τοὺς τραπεζίτες, ἀπὸ ἐκατομμύρια φιλησύχους ἀνθρώπους.
Αὐτὸν τὸν «πολιτισμό» μᾶς ἔφερε ἡ μανδάμ, καθὼς καὶ ὅλη ἡ ἡνωμένη τους Εὐρώπη…

Αὐτὸν λοιπὸν τὸν κανιβαλισμό, διότι περὶ αὐτοῦ πρόκειται, ποὺ ὑπερασπίζονται μὲ ὅλες τους τὶς δυνάμεις οἱ κρατοῦντες, χαρακτηρίζοντας ἐμᾶς, τοὺς πολλούς, τοὺς διαφωνοῦντες, ὡς φοροφυγάδες, ἀπολιτίστους, φασίστες κι ἕνα σωρὸ ἄλλα κοσμητικά, τῶν ὁποίων ὅμως οὐδέποτε κατάφεραν νὰ ἀντιληφθοῦν τὴν πραγματική τους ἔννοια..
Γιὰ αὐτούς, τοὺς ἐΒρωπαιολάτρες, τοὺς ψωροκωσταινέους, τοὺς γλύφτες τῶν τραπεζιτῶν καλούμεθα νὰ βγάλουμε τὸν σκασμὸ καὶ νὰ στηθοῦμε στὰ τέσσερα, πρὸ κειμένου νὰ μὴν μᾶς χαρακτηρίσουν χωριᾶτες καὶ κάφρους.

Διάβασα λοιπὸν τὶς πρὸ ἄλλες πὼς στὴν Γερμανία καὶ στὴν Σουηδία ἤ κλείνουν τὰ δημοτικὰ κολυμβητήρια στοὺς μουσουλμάνους, ἤ ἐπανῆλθαν στὸ πρὸ 50 ἐτῶν καθεστὼς τοῦ διαχωρισμοῦ τους σὲ χώρους δύο φύλων.
Καὶ χαμογέλασα. Θυμήθηκα αὐτὸ τὸ τσόκαρο ποὺ ἦλθε μὲ τὸν κατουρημένο της πολιτισμὸ νὰ μᾶς ἐπιμορφώσῃ…

Ὄχι, σαφῶς καὶ δὲν μοῦ ἀρέσει νὰ ἐπιστρέψουμε σὲ συνθῆκες Μεσαιωνικές.
Ὄχι, σαφῶς καὶ δὲν μοῦ ἀρέσει νὰ ὀπισθοδρομήσουμε ὡς κοινωνίες.
Ὄχι, σαφῶς καὶ δὲν μοῦ ἀρέσουν οἱ θεοκρατούμενες κοινωνίες.
Ὅμως ἀπὸ τὸ νὰ πετᾶ ἡ κάθε μία τὸ βυζί της ὅπου τῆς γουστάρει, ἤ νὰ οὐρῇ ὅπου τῆς καπνίσῃ, χειρότερα κι ἀπὸ τὰ σκυλιά, (ποὺ αὐτὰ σαφῶς καὶ σέβονται περισσότερο!!!) προτιμῶ τὸ φρένο!!!
Κι ἐὰν αὐτὸ τὸ «φρένο» μοῦ τὸ φέρνει τὸ ἰσλάμ, τότε ὀφείλω νὰ τὸ ἐκμεταλλευθῶ πρὸς ὄφελος τῶν κοινωνιῶν μας, ποὺ καθημερινῶς μιμοῦνται τσόκαρα.

Τί ἄλλο καλό θά μποροῦσε νά μοῦ φέρῃ τό ἰσλάμ, μέ τήν ἐχθρική του, κατὰ κύριον λόγο, στάσιν ἀπέναντι στίς δικές μας κοινωνίες;
Μὰ αὐτὸ ποὺ δὲν ἔχουμε ἐπιτύχει ἔως σήμερα, τοὐλάχιστον ἐμεῖς: τὴν συσπείρωσιν.
Μία συσπείρωσιν ποὺ μᾶς ἀπηγόρευσαν τὰ τσιράκια τῶν τοκογλύφων μὲ τὸ νὰ μᾶς κομματιάζουν ἤ μὲ τὸ νὰ προπορεύονται στὴν δημιουργία κινημάτων, κομμάτων, ἀντιδράσεων. Ὅλα αὐτά, τὰ καπελωμένα, τὰ ἐλεγχόμενα τὰ ζήσαμε καὶ τὰ ζοῦμε. Ὅπου κι ἐὰν κυττάξουμε, ὅπου κι ἐὰν ἀκουμπήσουμε, τὴν βρωμιά τους καὶ τὴν μπόχα τους θὰ βροῦμε.
Κι ὅταν ἀντιλαμβανόμεθα πὼς τελικῶς αὐτοὶ μᾶς ἀπέκρυπταν τὸν κίνδυνο, ἀποκοιμίζοντάς μας, εἶναι συνήθως ἀργά… Πολὺ ἀργά…
Ἤδη πορευόμεθα γιὰ τὸ τέταρτον μνημόνιον αἰσίως κι ἔχουμε δρόμο.

Μὰ ἀκριβῶς αὐτὸ ποὺ μᾶς στέρησαν οἱ ἐπιτήδειοι, οἱ ὁποῖοι καὶ μᾶς φόρτωσαν μὲ τὰ ἐκατομμύρια τῶν ΛΑΘΡΟεποίκων, ἔρχονται οἱ ἰσλαμιστὲς νὰ μᾶς τὸ προσφέρουν.
Ἀπὸ ἀρχαιοτάτων ἐτῶν ὁ ἄνθρωπος μόνον στὸν κίνδυνο ἀναζητοῦσε συμμάχους. Οἱ μόνοι πιθανοὶ σύμμαχοι τῶν Εὐρωπαίων, καὶ ἰδίως ἐμᾶς τῶν Ἑλλήνων, εἶναι οἱ ἴδιοι οἱ Εὐρωπαῖοι καὶ οἱ Ἕλληνες.
Ὅταν στὴν Κολωνία βιάζουν ἤ ἀπειλοῦν πὼς θὰ βιάσουν ἑκατοντάδες γυναῖκες…
Ὅταν στὸ Βερολῖνο παρελαύνῃ, παραμονὴ Πρωτοχρονιᾶς ἡ ISIS…
Ὅταν στὴν Σουηδία ἀπειλοῦν πὼς ἤ θὰ διώξουν τοὺς Σουηδοὺς ἤ θὰ τοὺς ἀλλαξοπιστήσουν γιὰ νὰ τοὺς …σώσουν (!!!)…
…τότε ἔρχεται ἐκείνη ἡ στιγμὴ ποὺ ὁ κίνδυνος εἶναι κοινός!!!
Καὶ στὸν κοινὸ κίνδυνο ὁ σύμμαχος δὲν εἶναι αὐτὸς ποὺ ἔως σήμερα σὲ ἐξαπατοῦσε, ἀλλὰ ὁ γείτονας, ὁ φίλος, ὁ συντοπίτης του. Διότι ὅταν τὸ παιδί σου καὶ τὸ παιδί του, ἀνεξαρτήτως …«ἰδεολογικῶν» ἀπόψεων, κινδυνεύῃ, τότε κάτι πρέπει νὰ ἐνεργοποιηθῆ. Ἤ καὶ τὸ παιδί σου, ἀλλὰ καὶ τὸ παιδί του, χάνονται ἤ, ἡ μόνη περίπτωσις νὰ ἀνακοπῇ ὁ χαμὸς αὐτῶν τῶν παιδιῶν εἶναι ἡ συνένωσις!!! Καὶ τότε…
…ξέρουμε!!!

Ἄς τὰ σκεφθοῦμε… Εἶναι λίγο …ἀκραῖες οἱ σημερινές μου σκέψεις, ἀλλὰ σὲ ἕναν βαθμὸ λογικὲς γιὰ νὰ μᾶς προβληματίσουν.
Ἰδίως τώρα ποὺ τοὐλάχιστον τὸ 10-15% τῶν εὐρωπαϊκῶν κοινωνιῶν (ὄχι τῆς δικῆς μας, διότι ἐδῶ εἶναι περίπου …ἄλλοι τόσοι!!!) ἀποτελεῖται ἀπὸ ἰσλαμιστές. Φανατικοὺς κατὰ κύριον λόγο.
Πολὺ φανατικούς…
Μὰ ὅ,τι φέρνει δράσιν φέρνει κι ἀντίδρασιν…
Καὶ ἐπὶ τοῦ πρὸ κειμένου ἡ ἐπιβίωσις εἶναι πολὺ πιὸ ἀναγκαία!!!

Φιλονόη

Σημείωσις

Μά πόσο …τυχαῖο εἶναι τό ὅτι κυκλοφοροῦν τόσοι βλαμμένοι ἀνάμεσά μας;

 

Ἐν τάξει… Εἶναι εὔκολο νὰ φτιάξῃ μία θρησκεία …βλαμμένους.
Μὰ ἀπὸ …τρελλὸ κι ἀπὸ …βλαμμένο μαθαίνεις τὴν ἀλήθεια.
Καὶ  ἀλήθεια ΔΕΝ εἶναι ἡ προσπάθειά τους νὰ κατακτήσουν τὴν Εὐρώπη… Σιγὰ μὴν τοὺς ἀφήσουν…
Ἠ ἀλήθεια εἶναι ἄλλη… Πιὸ …αἱματοβαμμένη μὲ θύματα τὰ βλαμμένα ποὺ διασκορπίζονται ὁπουδήποτε στὸν πλανήτη!!! (Ὄχι φυσικὰ μόνον ἀπὸ τὸ ἰσλάμ. Ὑπάρχουν κι ἀλλοῦ φανατικοί. Γιὰ τὴν ἀκρίβεια ὑπάρχουν κι ἀλλοῦ φανατικὰ βλαμμένοι!!!!)
Μὰ ἀκριβῶς αὐτοὶ οἱ βλαμμένοι θὰ χρησιμοποιηθοῦν ὡς πρόσχημα γιὰ νὰ καταστρέψουν, οἱ κρατοῦντες, κάθε χώρα ποὺ σχετίζεται μὲ τὸ ἰσλάμ.
Ἐν τελῶς… Κι ὅλο αὐτὸ θὰ παρουσιασθῇ ὡς νέα …σταυροφορία!!!
Ἀλλὰ τὸ γιατὶ καὶ τὸ πῶς καὶ τὸ πότε θὰ μᾶς τὸ ποῦν σιγὰ σιγά… (Δῆλα δὴ θὰ μᾶς τὸ ποῦν μὲ τέτοιον τρόπο, ποὺ θὰ εἶναι σὰν νὰ τὸ …ἀποφασίζουμε μόνοι μας!!!)
Ἤδη πάντως ἔχουν ξεκινήσει ἐκστρατεῖες κατασυκοφαντήσεώς τους, ἄν καὶ γνωρίζουν πὼς ἀπὸ μόνοι τους οἱ πιστοὶ τοῦ ἰσλᾶμ δὲν ἀποτελοῦν κίνδυνο, ἐφ΄ ὅσον στὴν πλειοψηφία τους εἶναι κι αὐτοὶ φιλήσυχοι πολῖτες. Ὅμως μᾶς παρουσιάζουν διαρκῶς μόνον βλαμμένους. Κατὰ τὸν ἴδιον τρόπο ποὺ τοὺς παρουσιάζουν, κατ’ ἀντιστοιχίαν, σὲ ὅλες τὶς χῶρες, μὲ διαφορετικῆς προελεύσεως βλαμμένους κάθε φορά!!!

Μὰ κάτι …«συμπτώσεις» πιά!!!
Πιὸ πολὺ κι ἀπὸ τὴν (πρό) ναζιστικὴ Γερμανία λέμε!!!

Immigrants, living in Greece, shout slogans during an anti-racism rally in Nikaia

Υ.Γ. Τὴν ζωὴ τὴν χαιρόμαστε… Τὸ σῶμα μας εἶναι μέσον γιὰ νὰ χαροῦμε τὴν ζωή. Ἡ ἀξιοπρέπεια ὅμως εἶναι πολὺ πιὸ σπουδαία ἀπὸ κάθε πάθος καὶ κάθε ἡδονή. Ἤ λοιπὸν θὰ τὸ μάθουμε μὲ τὸ καλὸ ἤ μὲ τὸ κακό… Ἀλλὰ θὰ τὸ μάθουμε!!!

εἰκόνα

(Visited 515 times, 1 visits today)
Leave a Reply