Μόνον τῶν …«ἐπωνύμων» τὰ τροχαία ἀπασχολοῦν τὴν «πολιτεία»!!!

Τὸ σχέδιο δολοφονίας καὶ φρικτῆς ἀναπηρίας τῶν χιλιάδων γραικύλων, ἀπὸ ἀλλήλους, μέσῳ τῆς σφαγῆς διὰ τῶν τροχοφόρων, καλὰ κρατεῖ (!!) καὶ οὐδεὶς ἐνδιαφέρεται, παρὰ μόνον ὅταν σκοτωθῇ κάποιος ἀπὸ τοὺς «ἐπωνύμους»!!!
Φυσικά, οὔτε ἡ ἐμετικὴ «δικαιοσύνη».

Μόνον τῶν ...«ἐπωνύμων» τὰ τροχαία ἀπασχολοῦν τὴν «πολιτεία»!!!

Τὰ ἄλλα παιδιά, οἱ γυναῖκες, οἱ γέροι, οἱ οἰκογενειάρχες, τὰ νέα κορίτσια ποὺ ἔχουν δολοφονηθεῖ, ἤ φρικτὰ ἀκρωτηριασθεῖ, ἤ εὑρίσκονται στὰ νοσοκομεῖα ἤ κλεισμένα στὰ σπίτια τους, γιὰ μίαν ζωή, δὲν ἐνδιαφέρουν τὸ σύστημα!!!

Κωσταρέλλος Γεώργιος

Υ.Γ. Καὶ  αὐτὰ ὅλα ἐνᾦ κοχλάζει ὁ ὀχετὸς τριγύρω μας….!!!

εἰκόνα

(Visited 188 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Μόνον τῶν …«ἐπωνύμων» τὰ τροχαία ἀπασχολοῦν τὴν «πολιτεία»!!!

Leave a Reply