Ἡ …«ἀνάπτυξις» ἔφθασε!!!

Δὲν ἀνησυχῶ… Ἡ κυβέρνησις τὰ ἔχει ὅλα ὑπὸ ἔλεγχο…

Ἡ ...«ἀνάπτυξις» ἔφθασε!!!

Θὰ δημιουργηθοῦν νέες θέσεις ἐργασίας σὲ Μ.Κ.Ο. καὶ ἀπὸ ὑπηρεσίες ξενοδοχειακῆς ἐξυπηρετήσεως τῶν λαθρομεταναστῶν…

Ἡ ἀνεργία στὴν Ἑλλάδα διαμορφώνεται σήμερα σὲ ἐπίπεδα ὑψηλότερα ἀπ’ ὅ,τι στὴν Ἀμερικὴ τὴν περίοδο τῆς παγκοσμίου οἰκονομικῆς ὑφέσεως, ποὺ ξεκίνησε μὲ τὸ χρηματιστηριακὸ Κρᾶχ τοῦ 1929, σύμφωνα μὲ τὰ στοιχεῖα ποὺ ἐπισημαίνει ὁ ΣΕΒ στὸ ἑβδομαδιαῖο δελτίο οἰκονομικῶν ἐξελίξεων.

Παπανικολάου Σωτήρης

εἰκόνα

(Visited 100 times, 1 visits today)
Leave a Reply