Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης

Ἀλέξανδρος ΠαπαδιαμάντηςΣὰν σήμερα…
Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης (Σκιάθος, 4 Μαρτίου 1851 – Σκιάθος, 3 Ἰανουαρίου 1911)


«Δὲν λέγομεν ὅτι οἱ ἄνθρωποι τοῦ τόπου ἦσαν ἐκτάκτως κακοί. Ἀλλοῦ ἴσως εἶναι χειρότεροι. Ἀλλὰ τὸ πλεῖστον κακὸν ὀφείλεται ἀναντιρρήτως εἰς τὴν ἀνικανότητα τῆς ἑλληνικῆς διοικήσεως. Θὰ ἔλεγέ τις ὅτι ἡ χώρα αὔτη ἠλευθερώθη ἐπίτηδες διὰ ν’ ἀποδειχθῇ ὅτι δὲν ἦτο ἰκανὴ πρὸς αὐτοδιοίκησιν.»
Ἀπὸ τὸ βιβλίο «Βαρδιάνος στὰ σπόρκα», ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’.

Στὸν ἐπόμενο σύνδεσμο, (ἐδῶ) Ψηφιακὸς Παπαδιαμάντης γιὰ ὅλους!
Τὸ σύνολο τοῦ ἔργου τοῦ Σκιαθίτη, εἶναι προσβάσιμο στὸν ἱστότοπο τῆς Ἐταιρείας Παπαδιαμαντικῶν Σπουδῶν —

Χλόη

(Visited 174 times, 1 visits today)
Leave a Reply