Σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα ἁπλῶς …ἀποτυχημένοι!!!

Σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα ἁπλῶς ...ἀποτυχημένοι!!!

Ὁ σύριζας δέχθηκε τὴν ἐπιστροφὴ τῶν 1500 προσφύγων, ποὺ ἐθχὲς πέρασαν στὸ ἔδαφος τῶν Σκοπίων, περνώντας ἀπὸ τὸν Ἀξιὸ καὶ πέρα ἀπὸ τὰ σύρματα τῆς Εἰδομένης.

Ἡ δουλοπρέπεια καὶ ὁ ἐξευτελισμὸς αὐτῆς τῆς κυβερνήσεως, ποὺ ἀρνεῖται νὰ τηρήσῃ καὶ τοὺς κανόνες τοῦ διεθνοῦς δικαίου, ποὺ εἶναι μὲ τὸ μέρος της, εἶναι πρωτοφανής.

Εἶναι, σὲ ὁποιοδήποτε ἐπίπεδον κι ἐὰν κυττάξῃς, ἀνύπαρκτοι.
Ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα δὲν ἔχει νόημα νὰ κάνουν κάτι, ἐφ΄ ὅσον φαίνεται ξεκάθαρα ὅτι ἁπλᾶ θὰ τὰ κάνουν χειρότερα ἀπὸ ὅ,τι ἤδη εἶναι.

Ζάβαλος Χάρης

εἰκόνα

(Visited 97 times, 1 visits today)
Leave a Reply