Λάτσης ἤ πρόσφυγες;

Κι ἐκεῖ ποὺ ἀναζητοῦσα κάποια στοιχεῖα στὸ διαδίκτυο, θυμήθηκα τὸ «Ἑλληνικό» καὶ τὰ ὄργια ποὺ διέπραξαν μὲ τὸ νὰ τὸ χαρίσουν στὸν Λάτση. Καὶ κυττοῦσα καλὰ καλὰ τὶς μακέτες, γιὰ ἀκόμη μίαν φορά, πρὸ κειμένου νὰ διαπιστώσω πόσο μεγάλη θὰ ἦταν ἡ λέηλασία, ἐὰν τελικῶς δὲν προλάβαιναν οἱ πρόσφυγες (καὶ μαζύ τους οἱ ταλιμπάν) νὰ καταλάβουν τὸν χῶρο.
Ξανακύτταξα τὶς μακέτες…
Ξαναθυμήθηκα τὶς ἀντιδράσεις τῶν κατοίκων…
Ξαναζύγισα τὰ ὑπὲρ καὶ τὰ κάτα…
Καὶ ξαφνικὰ θυμήθηκα.

Χμμμ…
Πατριῶτες… Πέραν τοῦ ὅ,τι οὔτως ἤ ἄλλως τὸ παιχνίδι εἶναι στημένο…
Πέραν τοῦ ὅ,τι οὔτως ἢ ἄλλως μᾶς ὑποχρεώνουν, γιὰ νὰ προστατεύσουμε τοὺς ἑαυτούς μας, μαζὺ καὶ τοὺς πραγματικοὺς πρόσφυγες, νὰ λάβουμε ἀποφάσεις καὶ νὰ ἀντιδράσουμε…
Πέραν τοῦ ὅ,τι τὰ διάφορα στρατόπεδα συγκεντρώσεως (ἰδιως μὲ ταλιμπᾶν καὶ ἀποκεφαλιστές) στήνονται πέριξ νευραλγικῶν σημείων τῆς χώρας…
…εὑρισκόμεθα ἀντιμέτωποι μὲ μίαν ἀκόμη ἀπαξίωσιν περιουσιακῶν μας στοιχείων.

Ποιός θυμᾶται ἄρα γέ τίς «πολεμικές ἐπιχειρήσεις» τῶν πρακτόρων μέσα στό ἱστορικό κέντρο τῶν Ἀθηνῶν, πού στόχευαν στήν πραγματικότητα τίς τελευταῖες ἑλληνικές ἐπιχειρήσεις;
Πόσο γρήγορα ἐπετεύχθησαν τά τελειωτικά κτυπήματα γιά νά ἀγορασθοῦν τά ἀκίνητα τοῦ κέντρου σέ εὐτελιστικές τιμές;
Ἤ μήπως τό ἴδιο ἀκιβῶς δέν ἔπραξαν καί στίς πέριξ τοῦ κέντρου περιοχές, ὑποχρεώνοντας τούς κατοίκους σέ …μετανάστευσιν καί σέ ἀπόλυτον ἀπαξίωσιν τῶν περιουσιῶν τους;

Ἔ… Ἀκριβῶς αὐτό…
Τί προτιμοῦμε στό Ἑλληνικό; Κατάληψιν τοῦ παλαιοῦ ἀεροδρομίου ἀπό τόν Λάτση, ποὺ σὲ τελικὴν ἀνάλυσιν θὰ …ἀναβαθμίση τὴν περιοχή, ἤ κατάῤῥευσιν καί τῶν ἐκεῖ περιουσιακῶν στοιχείων τῶν ἰδιοκτητῶν, λόγῳ ἀπαξιώσεώς των ἀπό τήν ἐγκληματικότητα καί τήν ἐξαθλίωσιν;
Χμμμ…
Καί μετά ποιός θά ἀγοράζῃ τζᾶμπα εἴπαμε;
Ἔ;

Λάτσης ἤ πρόσφυγες;

Νὰ δῇς βρὲ πατριώτη ποὺ στὸ τέλος θὰ παρακαλοῦμε την συμμορία τοῦ κάθε λάτση νὰ προλάβῃ… ἀμή…!!!

Φιλονόη

Υ.Γ. Νά πῶ κρᾶτα τούς πρόσφυγες καί διῶξε τόν λάτση; Ἤ νά πῶ κρᾶτα τόν λάτση καί διῶξε τούς πρόσφυγες; Θά εἶναι πολύ ῥατσισμός;

εἰκόνα

(Visited 264 times, 1 visits today)
One thought on “Λάτσης ἤ πρόσφυγες;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Χαρίζουν (ὁριστικῶς) καὶ τὸ Ἑλληνικό!!! | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply