Μόνον τρομοκράτες νὰ βλέπουμε…

Ἐπείγουσα καὶ ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη, ὄχι μόνον νὰ βλέπῃς, ἀλλὰ καὶ νὰ φαντάζεσαι, σὲ κάθε σου βῆμα, τὸν ἀναγκαῖο καὶ ἀπαραίτητο στρατονόμο, ἀνόητε εὐρωμαλάκα ὑπήκοε.

Μόνον τρομοκράτες νὰ βλέπουμε...

Ἔκτακτον – Ἀσυνάρτητον!!!!!!

  1. — Δὲν χωρᾶ κάποια ἀμφιβολία, ὅτι πρόκειται γιὰ ἐπιθέσεις αὐτοκτονίας…. μπλᾶ… μπλᾶ….
  2. — Σύμφωνα μὲ ἀσφαλεῖς πληροφορίες, στὸ ἀεροδρόμιο βρέθηκαν τρία γιλέκα αὐτοκτονίας!!!…. σωσμένα; (;;;;;;;;;;)
    Οἱ βομβιστὲς ἐξαϋλώθηκαν ἀλλὰ σώθηκαν τὰ ἀπαραίτητα γιλέκα τῆς ἐξαϋλώσεώς τους!!!!!!
  3. — Ὅλα τὰ ντόπια καὶ ξένα κανάλια, λὲν τὰ ἴδια κείμενα καὶ μεταδίδουν τὴν ἴδια εἰκόνα, ὅπου ὑπάρχει καὶ ὁ ἀπαραίτητος Ἑβραῖος μὲ τὸ καπέλο καὶ τὰ κοτσίδια, νὰ μᾶς δείχνῃ τὸ πόσο κινδυνεύει!!!

Μπαρμπανῖκος

(Visited 286 times, 1 visits today)
Leave a Reply