Ὅταν σημάνῃ ἡ ὥρα, ἂς ξεκινήσουμε ἀπὸ τοὺς καθρέπτες μας…

Ὅταν θὰ ἔλθη  ἡ ὥρα… (μετρᾶμε ἡμέρες δηλαδή!) ὅλοι ἐμεῖς (ὡς λοβοτομημένα διαπλεκόμενα καθίκια) ποὺ τὸ «παίζουμε» ἐνίοτε καὶ ψηφοφόροι καὶ ἐκλέγουμε, χρόνια τώρα, ὅλα αὐτὰ τὰ τσογλάνια ποὺ κατήντησαν τὴν Χώρα αἰτία οἴκτου γιὰ τὴν κάθε κυρία tzoli καὶ redgrave, ποὺ ἔρχονται ἐδῶ νὰ μᾶς δηλώσουν πόσο λυποῦνται γιὰ τὴν κατάστασή (μας)…

…Ὅταν ἔλθῃ ὥρα λοιπόν, ἂς μὴν βαρᾶμε αὐτοὺ ποὺ «συνοστίζονται» ἐν Πειραιεῖ, Εἰδομενῇ ἢ ὅπου ἀλλοῦ τοὺς «φύτεψαν» τὰ τσογλανάκια τοῦ σύριζα καὶ κάνουν ὅ,τι θέλουν ἀνεξέλεγκτα καὶ κατὰ βούληση, μεταξύ τους πρὸς τὸ παρόν, ἐναντίον μας στὸ ἐγγὺς μέλλον…

Ὅταν σημάνῃ ἡ ὥρα, ἂς ξεκινήσουμε ἀπὸ τοὺς καθρέπτες μας...

Ἂς θάψουμε αὐτοὺς ποὺ «κυκλοφοροῦν» μέσα στοὺς καθρέπτες μας καὶ ποὺ ἐπέτρεψαν νὰ γίνῃ ἡ Πατρίδα ξεφτίλα τοῦ κόσμου…

Καφετζόπουλος Χάρης

(Visited 220 times, 1 visits today)
Leave a Reply