Ὁ ὑπαρκτός καλλιτεχνικός κόσμος τῆς χώρας;

Ἔγραφα τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2012 μερικὲς διαπιστώσεις μου γιὰ τὸν ἀνύπαρκτο καλλιτεχνικὸ κόσμο τῆς χώρας. Αὐτοὺς ποὺ …πέρα ἔβρεχε καὶ χιόνιζε καὶ πλημμύριζε…

Ὁ ἀνύπαρκτος «καλλιτεχνικὸς» χῶρος τῆς χώρας!

Γιὰ αὐτὸν λοιπὸν τὸν καλλιτεχνικὸ κόσμο τῆς χώρα εἶχα γράψη τότε:

«…Διότι ψυχαγωγία δὲν προσέφεραν, πλὴν ἐλαχίστων. 
Οἱ πρῶτοι ποὺ βάλλονται καὶ φυσικὰ θὰ κτυπηθοῦν ἀκόμη χειρότερα, εἶναι αὐτὴ ἀκριβῶς ἡ μερίδα τοῦ πληθυσμοῦ.
Τί περιμένουν; Νά σωθοῦν μέ ἐλπίδες;

Γιὰ ἐμέναν ὁ καλλιτεχνικὸς χῶρος, καθῶς καὶ κάθε ἀντίστοιχος χῶρος, ὅπως καὶ ἡ χώρα μὲ τὴν παρούσα μορφή, ἔχουν πρὸ πολλοῦ καταρρεύσει. 
Ὀρθότερα, ἔχουν πρὸ πολλοῦ καταπέσει σὲ βάραθρα ἄπατα.
Δὲν ὑπάρχει ἐπιστροφὴ κι ἄνοδος. 

Εἴπαμε, ὅλα ἀπὸ τὴν ἀρχή.. Ὅλα ἀπὸ τὸ μηδέν… Ὅλα θὰ ξαναγίνουν, ἀλλὰ θὰ γίνουν μὲ ἄλλες ὑποδομές.

Πρώτη καὶ καλλιτέρα ἡ ὁμάδα τῶν καλλιτεχνῶν, τείνει νὰ ἀφανισθῇ!
Ἀκολουθοῦν κι ἄλλες, λιγότερο σχολιασμένες, ἀλλὰ ἀκολουθοῦν.
Ὅλοι μας θὰ τὸ ζήσουμε πρὸ κειμ;ρνου νὰ τὸ ἐμπεδώσουμε….»

Καὶ τὰ ἐννοοῦσα. Καὶ τώρα συμβαίνουν. Ἐδῶ, μεταξύ μας…
Ἁπλῶς χρειάσθηκε λίγος χρόνος γιὰ νὰ τὸ ἀνακαλύψουμε ὅλοι μας.

Μὰ κι ὅταν ἀνεκάλυπταν τὴν …ὕπαρξίν τους αὐτοὶ οἱ καλλιτέχνες τὸ ἔκαναν μὲ ἕναν τρόπο ποὺ μᾶς ἀπεδείκνυε πὼς θὰ ἦταν καλλίτερα νὰ παραμείνουν στὴν …τρούπα τους!!! Εἶτε μέσῳ κομματικῶν μηχανισμῶν, εἶτε μέσῳ συντεχνιῶν, εἶτε μέσῳ …συμπεθεριῶν, μιλοῦσαν μόνον ὅταν αὐτὸ ποὺ θὰ ἔλεγε δὲν ἔθιγε τὶς ὁμάδες τους. Τὸ τὶ σαχλαμάρα, κοτσάνα καὶ βλακεία ἀκούσαμε ἀπὸ τὰ στόματά τους δὲν λέγεται… Ἐκεῖ ἦσαν πάντα γιὰ νὰ μᾶς παραπλανοῦν καὶ νὰ μᾶς ἀποκοιμίζουν… Συνεργοὶ στὸ ἔγκλημα κατὰ τοῦ Ἔθνους… Ἀπὸ τοὺς μεγαλυτέρους…

Καὶ ξαφνικά οἱ καλλιτέχνες ἀπέκτησαν φωνή!!!

Κι ἔρχεται ἕνας γιάννης φάμπρης τώρα νὰ τοὺς ἀποτελειώσῃ…
Καὶ τοὺς ἀποτελειώνει…
Καὶ χαμογελοῦν ἠλίθια οἱ χάσκοντες, φερόμενοι ὡς, κυβερνῶντες μας.
Καὶ τώρα, ἐπὶ τέλους, οἱ καλλιτέχνες ἀνησύχησαν…
Ἀλήθεια, μετά ἀπό πόσες αὐτοκτονίες, ξενιτεμούς, καταθλίψεις;
Πόση καταστροφή ἀντέχουν αὐτοί; Τόση ὅσην νά μήν τούς ἐγγίζῃ;

Βλέπετε, τὰ παλλόμενα πέη θὰ κόψουν θέσεις ἐργασίας. Τὶς τελευταῖες…
Καὶ οἱ καλλιτέχνες πάπαλα…
Αὐτοὶ οἱ καλλιτέχνες ἔχουν ἀπόψεις, πολιτικὲς ἐκτονώσεις καὶ ἐκτοπίσματα.

Οὐκρανικὰ μάθατε… Κεφαλλονίτικα πότε θά μάθετε ξεφτιλισμένοι;

Καὶ εἶναι σημαντικότεροι ἀπὸ κάθε ἄλλον…
Ἀμή…

Μὰ οὔτε γιὰ τὴν Οὐκρανία καὶ τὴν ἐκεῖ σφαγὴ εἶδα τοὺς καλλιτέχνες νὰ ἀνησυχοῦν…
Οὔτε κάτι ἄλλο, πλὴν …«ἐμφυλίου» εἶδαν στὴν Συρία…
Οὔτε γιὰ τὴν Μακεδονία ποὺ χάρισε, ὁ …δικός τους ἄνθρωπος στοὺς Βουλγάρους, ἠνοχλήθησαν…
Οὔτε γιὰ τὴν ἅλωσιν τῆς χώρας ἀπὸ τὸν κάθε …«περιούσιο» «ἐπενδυτή» καὶ πράκτορα προβληματίσθηκαν…
Οὔτε γιὰ τὶς χιλιάδες αὐτοκτονίες τῶν συμπολιτῶν μας (καὶ συμπολιτῶν τους -καὶ ὁπωσδήποτε καλλιτεχνῶν) μίλησαν…
Οὔτε εἶδαν κάτι στραβὸ ἔως σήμερα στὰ τῆς ἔξωθεν διακυβερνήσεως τῆς χώρας.
Μόνον τρόικα εἶδαν… μόνον ἀπολύσεις… μόνον ἀνεργία… Τὰ ὑπόλοιπα δὲν τοὺς ἐνοχλοῦν…
Κι ὅταν κάποιος μιλοῦσε γιὰ πατρίδα …ἀνατρίχιαζαν ἀπὸ τὸν …φασίστα.

Καὶ τώρα, ποὺ ὁ …Βέλγος τοὺς ἅρπαξε καὶ τὸ τελευταῖο ξεροκόμματο ἵδρωσαν…
Καί γιατί νά μήν ἱδρώσουν; Τόσα πέη προβάλλει τὸ ἄτομον… Ἦλθε γιὰ νὰ …πηδήξῃ ὅ,τι πηδιέται…
Καὶ πρωτίστως τοὺς ἰδίους τοὺς (φερομένους ὡς) καλλιτέχνες…
Τὸ μήνυμα ἄλλως τὲ εἶναι ξεκάθαρον…

Ὅποιος δὲν στήσει τὰ πισινά του καταλλήλως…
…ξεχάστε τον!!!

Ἐν τάξει…
Ἔτσι κι ἀλλοιῶς τὸ θέμα «καλλιτέχνης» στὴν χώρα μας εἶναι ἀρκετὰ …ἀσαφὲς τὰ τελευταία χρόνια. Ὅποιος θέλει τραβᾶ μία γραμμὴ στὸν τοῖχο καὶ …ἀναβαπτίζεται σὲ καλλιτέχνη, ἀρκεῖ μόνον νὰ διατηρῇ τὶς κατάλληλες διασυνδέσεις. Ἢ φορᾷ μία ῥόμπα καὶ τὸ παίζει …κοιμισμένος. Ἢ δὲν φορᾶ ῥόμπα καὶ περιφέρεται ὅπως τὸν γέννησε ἡ μαννούλα του… Ἢ…
…τέλος πάντων ξέρουν αὐτοὶ καλλίτερα. Ἐκφράζονται λέει… Καὶ ἡ καλὴ τέχνη ἔγινε διαγωνισμὸς σαχλαμάρας, ἀποδομήσεως καὶ γλειψίματος…

Ὅσο γιὰ τὸ φεστιβάλ τους…
Δὲν ἦταν καὶ τόσο ἑλληνικὸ τὸ φεστιβάλ τους… Γιὰ τὰ σκουπίδια ἦταν…
Ποιός ξεχνᾶ τό ἄλλο σούργελο πού ἔλαβε ἕνα μύριο γιά νά παρουσιάσῃ τόν Ἀθανάσιο Διάκο ὡς …κερατομένη …ἀδελφή τοῦ ἐλέους;

Ἐὰν τώρα τὰ βάζουν καὶ μὲ τὸν Ἀθανάσιο Διᾶκο…

Καί πόσα ἀκόμη σούργελα; Πόσα ἑκατομμύρια πεταμένα σέ …«δικούς» τους;
Εἴδατε κάποιον καλλιτέχνη νά ἀντιδράσῃ τότε; Μετά, εἴδατε κάποιον; Κάποιον νά βγῇ ἐμπρός καί νά μιλήσῃ; Κάποιον πού νά μήν σιωπᾷ γιά τούς ὅποιους λόγους του;
Ἄ μπᾶ… Σιγά… Ὅλο καὶ κάποιο ψίχουλο ἢ …καρβέλι ἀπελάμβαναν ἤ ἤλπιζαν νὰ ἀπολαύσουν…
Ὅλο καὶ κάποιες ἐπιδοτήσεις βούλωναν …τροῦπες. Ὅλο καὶ κάποια …«πνευματικὰ δικαιώματα» ἔκλειναν στόματα.

Καὶ τώρα τρόμαξαν. Τώρα εἶναι ὁ γιάννης ὁ μπλιᾶχ στὴν μέση καὶ θέλει νὰ πηδήξῃ ὅ,τι πηδιέται…
Κι αὐτοὶ κατάλαβαν…
Καλὰ ἔκαναν…
Ἀλλὰ εἶναι ἀργά…
Κι ἐδῶ δὲν ἔχει Στέλες… Ἐδῶ ἔχει μόνον …φοῦντες πιά. Φοῦντες καὶ τσαρούχια…
Καὶ κλωτσιές… Κι ἀνακύκλωσιν… Καὶ …Τέλος!!!

Ὁ ὑπαρκτός καλλιτεχνικός κόσμος τῆς χώρας;
Κι ἂς μὴν τοῦς ἀρέσῃ.
Εἴπαμε… Ὅλα ἀπὸ τὴν ἀρχή… Μὰ γιὰ νὰ τὰ πιάσουμε ἀπὸ τὴν ἀρχὴ πρέπει νὰ τελειώνουμε μὲ τὸ ῥημάδι.
Ἀρκετὰ ἔπιναν στὴν ὑγεία τῶν κορόιδων. Τώρα τὰ κεφάλια μέσα, τὸ κεφάλι κάτω καὶ σιωπή.
Νὰ περάσουμε κι αὐτὸ τὸ στάδιον γιὰ νὰ στρωθοῦμε στὴν δουλειά…. Ἔως τότε δὲν ἔχουν κάτι νὰ ποῦν παρὰ μόνον νὰ ἐνοχλοῦν μὲ τὴν φασαρία τους.

Φιλονόη

Σημείωσις

Δὲν ἀρέσει σὲ κάποιον ἀπὸ ἐμᾶς αὐτὸ ποὺ συμβαίνει, ἀλλὰ τὸ νὰ σηκωθῇ κάποιος στὰ πόδια του ὅταν ὁ ἐχθρὸς τοῦ ἔχει ἁρπάξει ἀκόμη καὶ τὸ ..βρακί του, αὐτὸ πιὰ ξεπερνᾶ κάθε βλακεία καὶ καταντᾶ αὐτοκτονία. Κι ἐπεὶ δὴ ὅλοι μας εἴμαστε μία κοινωνία, ἕνα πρᾶγμα, μία μόνον ὀντότης, στὴν πραγματικότητα ὅλοι μας ὁδηγούμεθα στὸ ἴδιο σημεῖον.
Ἐὰν ὅλοι κινούμεθα, δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξῃ στατικότης.
Ἐὰν ὅμως ὁ κάθε ἕνας ἐξ ἡμῶν κυττᾶ τὸ τομάρι του, τότε καὶ στὴν καταστροφὴ τομαριστὲς θὰ εἴμαστε.

Ἄλλο εἶναι νὰ βλέπῃς τὴν καταστροφὴ νὰ ἔρχεται καὶ νὰ σιωπᾷς, ἐλπίζοντας πὼς ἐσὺ θὰ διασωθῇς καὶ θὰ πληρώσουν μόνον οἱ ἄλλοι κι ἄλλο νὰ καταπέσουν κι αὐτὲς οἱ τελευταῖες ἐλπίδες σου.
Ὅπως καὶ νὰ τὸ κάνουμε τελικῶς δὲν ἦταν μόνον γιὰ τοὺς ἄλλους ἡ καταστροφή, ἀλλὰ γιὰ ὅλους.

Πονάει ἀλλὰ ἔτσι εἶναι.
Τώρα πιὰ ὅλοι μαζύ… Ἤ, ὀρθότερα, σὲ λίγο, ὅλοι μαζύ. Μὰ ὅλοι. Ὅλοι ὅλοι…
Κι ὅποιος ἀντέξῃ θὰ τὸ ἀποδείξη στὴν πράξιν, δίχως ἐπιδοτήσεις, συντάξεις ἀγάμων καὶ δωράκια…
Στὴν πράξιν. Κοντεύουμε…!!!

εἰκόνα

(Visited 199 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ὁ ὑπαρκτός καλλιτεχνικός κόσμος τῆς χώρας;

 1. Τωρα θα σε μαλωσω.
  Και θα σε μαλωσω αγρια καλη μου Φιλονοη.
  Τι μαλακιες ειναι αυτα που γραφεις;
  Αφου ξερεις οτι ο οβριος εχει τα σχοινια και τα κομποσκινια στον καλλιτεχνικο κοσμο.
  Οχι μονο στην Ελλαδα αλλα ΠΑΝΤΟΥ.
  Οποτε τι να κανει η παλλακιδα του Τριτση; Να της κοψουν την συνταξη θες;
  ‘Η μηπως οι “κυριες” Σαραντον, Τζολι, Ρεντρεγκρεϊβ, Μαντονα και λοιπα πεπερασμενης ημερομηνιας ξεκωλα, νοιαζονται για τους αθλιους απατριδες πλεον, της Μεσης Ανατολης που και εδω οι σκυλοι οβριοι εχουν βαλει οχι μονο το χερακι τους αλλα τον κωλο τους ολον;

  Μονο ενας ειχε τ’ αρχιδια να μιλησει ανοιχτα για τους οβριους.

  1) https://www.youtube.com/watch?v=2QCKL8ej_dA

  2) https://www.youtube.com/watch?v=wH9uo-i56S8

Leave a Reply